281 Публічне управління та адміністрування - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Управління регіональним розвитком територій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Фінанси місцевого самоврядування
ВКФПМФК 1. Управління проєктами
ВКФПМФК 1. Управління якістю та сертифікація продукції
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація психолога

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Мотиваційний менеджмент
ВКФППК 1. Управління персоналом
ВКФППК 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 
ВКФППК 2. Проектний менеджмент у публічному адмініструванні
ВКФППК 2. Сучасні технології публічних презентацій
ВКФППК 2. Фандрайзинг
 
ВКФППК 3. Регіональна економіка
ВКФППК 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
ВКФППК 3. Світова економіка та міжнародні економічні відносини
 
ВКФППК 4. Управління стартап проектами
ВКФППК 4. Бізнес-менеджмент
ВКФППК 4. Креативне управління
 
ВКФППК 5. Податкова система
ВКФППК 5. Облік та оподаткування сільськогосподарської діяльності
ВКФППК 5. Облік і звітність в оподаткуванні
 
ВКФППК 6. Стратегічне управління в публічній організації
ВКФППК 6. Ризики в менеджменті та антикризове управління
ВКФППК 6. Управління ризиками державних цільових програм і проектів
 
ВКФППК 7. Організація діяльності с.-г. підприємства
ВКФППК 7. Планування і контроль на державному підприємстві
ВКФППК 7. Менеджмент виробничих систем
 
ВКФППК 8. Офісний менеджмент
ВКФППК 8. Діловодство
ВКФППК 8. Комунікативний менеджмент в системі публічного управління
 
ВКФППК 9. Бізнес-планування
ВКФППК 9. Бізнес-планування інноваційного проєкту
ВКФППК 9. Брендинг території
 
ВКФППК 10. Бренд-менеджмент
ВКФППК 10. Менеджмент підприємств креативної індустрії
ВКФППК 10. Рекламний менеджмент
 
ВКФППК 11. Управління бізнес-проектами
ВКФППК 11. Продакт-менеджмент
ВКФППК 11. Бізнес-планування інноваційного проєкту