Громадське обговорення

 ПРОЄКТИ документів, що виносяться на громадське обговорення

1. Положення про академічну доброчесність
2. Положення про комісії з академічної доброчесності
3. Положення про групу сприяння
4. Положення про інклюзивне навчання
5. Кодекс академічної доброчесності
6. Кодекс корпоративної культури
7. Положення про рейтингове оцінювання здобувачів ЗВО ПДУ
8. Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів ЗВО ПДУ
9. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах учасників освітнього процесу у закладі вищої освіти «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
10. Положення про приймальну комісію ЗВО «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
11. Положення про Апеляційну комісію ЗВО «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
12. Положення про надання платних послуг