Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів

Кафедри інституту

 

Дирекція інституту
Директор інституту

Місюк Микола Васильович
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заступники директора
Заступник з навчальної роботи

Бурлаков Олександр Сергійович
кандидат економічних наук, доцент

Відповідальна з наукової та міжнародної діяльності

Гайбура Юлія Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент

Відповідальна з виховної та організаційної роботи

Нісходовська Олена Юріївна
кандидат економічних наук

Голова методичної комісії інституту

Кучер Олег Володимирович
кандидат економічних наук, доцент

Навчальний процес обслуговують:
 • Томаржевська Ніна Валентинівна
  методист інституту бізнесу і фінансів
  : (03849) 6-83-81

 

В 1972 році при агрономічному факультеті Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту було відкрите економічне відділення і здійснено набір на перший курс двох груп: економістів-організаторів і економістів з бухгалтерського обліку загальною чисельністю 50 чоловік. В 1974 році на базі цього відділення організовано економічний факультет з набором 150 студентів на очну і 50 – на заочну форми навчання. Деканом факультету став доцент Лотоцький І.І.

1978 року деканом факультету обрали доцента Бабаніна В.В., який очолював факультет до 1996 року.

З 1996 до 2001 року деканом працював доцент Володимир Касянович Рудик, з 2001 до 2002 року виконував обов'язки декана Леонід Микитович Двойнос.

З 2002 до 2015 роки факультет очолював Рудик В.К., а в 2015 році деканом обрали доктора економічних наук, професора Місюка Миколу Васильовича.

Підготовка фахівців

Економічний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»

051 «Економіка»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент» 
281 «Публічне управління та адміністрування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОС «Магістр»

073 «Менеджмент»
071 «Облік і оподаткування»
051 «Економіка»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
281 «Публічне управління та адміністрування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Після отримання диплома фахівці можуть

 • навчатись в аспірантурі за спеціальностями:
 1. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
 2. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами;
 • працювати викладачами у професійно-технічних закладах освіти, ВНЗ І-ІV рівнів акредитації аграрного спрямування (коледжах, технікумах, інститутах, університетах), наукових установах тощо.

 • працювати менеджером та економістом із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, фахівцем із зв'язків з громадськістю та пресою, аналітиком з дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.

 • працювати фінансовим директором, головним бухгалтером, бухгалтером-ревізором, керівником аудиторської фірми, економістом, судово-бухгалтерським експертом, викладачем облікових дисциплін, податковим інспектором, фінансовим аналітиком, консультантом з антикризових питань, спеціалістом з інвестиційного менеджменту, обліковим фахівцем страхових компаній, банківських установ, державних фондів соціального страхування, спеціалістом з облікових питань в державній податковій адміністрації та податковій міліції.

 • працювати фахівцями з економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних та муніципальних фінансів; в банківських установах, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей економіки, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і брокерських конторах, фінансових службах адміністрацій; в науково-дослідних установах; керівниками функціональних підрозділів; викладачами вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.

Організаційно-виховна робота

Суспільні трансформації, розвиток сучасної освіти та науки в Україні, вимагають формування нової концепції виховання здобувачів вищої освіти, основою якої є національна ідея, спрямованість на розвиток особистості, громадянської позиції та компетентісних професійних характеристик майбутніх фахівців.

Організаційно-виховна робота здійснюється у відповідності з комплексним планом виховної роботи економічного факультету та його структурних підрозділів (кафедр) за наступними напрямами: професійно-етичного, національно-патріотичного, морально-естетичного, екологічного, фізичного, інформаційно-культурного та громадянського виховання студентської молоді.

Загальне керівництво виховним процесом здійснює декан факультету М.В. Місюк  та заступник декана із організаційно-виховної роботи Т.В. Гоголь. Вагома частка в забезпеченні виховного процесу належить науково-педагогічним працівникам факультету, керівникам академічних груп та раді студентського самоврядування, які у своїй діяльності дотримуються принципів науковості, гуманізму, демократизму, добровільності та патріотизму.

Щороку в університеті та економічному факультеті традиційно відзначають День знань. Метою заходу є активізувати студентів в перший навчальний день, довести важливість знань в житті кожної людини, а особливо при вивченні професій, які вони обрали; виховувати почуття відповідальності при підготовці та безпосередньо в процесі навчання.

Святкове дійство першого дня навчального року студенти економічного факультету продовжують з наставниками своїх академічних груп. Найбільше вражень новоприбулі студенти отримують від виховного заходу «Екскурс в історію» - цікавої екскурсії, під час якої роблять акценти на історії створення і значних досягненнях нашого навчального закладу та міста, де проходитиме їх навчання.

Науково-педагогічний колектив факультету при реалізації освітньої концепції постійно веде пошук нових педагогічних та інформаційних технологій, які сприяють формуванню середовища, що розвиває, навчає та виховує. Одним із важливих напрямів є забезпечення безперервного зв'язку між теоретичними знаннями та практичними навиками студентів економічного факультету. З цією метою проводяться виїзні навчально-практичні семінари на базі провідних підприємств нашого міста та регіону, що сприяє розвитку у студентів почуття причетності до кола висококваліфікованих фахівців-практиків, формуванню професійно-етичної поведінки майбутніх спеціалістів та їх професійного світогляду.

З метою налагодження ефективної комунікації, висвітлення діяльності економічного факультету, представлення напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців, колектив бере участь у «Ярмарці професій», проводяться Дні відкритих дверей, що дає змогу абітурієнтам та їх батькам дізнатися про правила вступу до університету, ознайомитися з матеріально-технічною базою, умовами навчання, поспілкуватися з адміністрацією та професорсько-викладацьким складом, отримати консультації щодо вибору спеціальності та форми навчання.

Традиційною для викладачів та студентів економічного факультету є участь у загально-університетському заході, який поєднує День науки (20 травня) та День вишиванки (18 травня), концепція якого передбачає презентацію наукових здобутків вчених університету в контексті національної ідеї та патріотизму. Позитиву додає той факт, що до заходу долучаються не тільки викладачі і студенти університету, а й школярі, наукові та мистецькі гуртки, громадські об'єднання, народні майстри та всі ті, кому не байдужа українська національна ідея та наука.

Студенти та науково-педагогічні працівники радо зустрічають гостей та орієнтовані на плідну співпрацю із іншими закладами вищої освіти нашої держави. Зокрема, на базі економічного факультету проходить другий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК», який об'єднує кращих студентів вітчизняних навчальних закладів та сприяє посиленню наукової взаємодії та культурно-естетичному вихованню молодого покоління. В рамках цих заходів викладачі та студенти нашого факультету проводять тематичні екскурсії музеями та туристичними шляхами нашого міста.

Гарною традицією є проведення економічного турніру серед студентів коледжів Західного регіону з метою популяризації економічної науки, формування знань та компетенцій майбутніх фахівців. За підтримки адміністрації, Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів радо приймає гостей-учасників.

Належна увага на факультеті приділяється організації дозвілля, а саме фізичному вихованню студентської молоді. Щороку проводиться спартакіада університету, де студенти факультету неодноразово виборють призові місця.

На факультеті працює рада студентського самоврядування – комітет студентів та молоді. Студентське самоврядування стало тим підґрунтям, на якому майбутні спеціалісти набувають навичок організаторських і управлінських здібностей, які стануть їм у нагоді в майбутньому.

Викладачі факультету щоденно чергують у гуртожитках, допомагаючи студентам у позаурочний час. Куратори академічних груп проводять виховні та тематичні заняття із студентами, організовують різноманітні колективні відвідування музеїв, пам'ятних місць, виставок, підприємств, поїздки, прогулянки з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою.

1 квітня викладачі та студенти беруть участь в організації мистецького заходу «Сміємося – значить не здаємося». Студенти та викладачі весело та цікаво проводять час, лунають жарти та веселий сміх. Особливого обговорення набувають кумедні історії в обліковій роботі під час проходження виробничих практик майбутніх фахівців. Жарти, кава та повітряні кульки додають особливої атмосфери.

Влаштовуються заходи до свята «День Матері», на які запрошуються молоді мами-студентки, які успішно продовжують навчання після народження малюків і діляться досвідом, як успішно справлятися з обов'язками турботливої та ніжної мами, а також відповідальної студентки.

Викладачами, із залученням студентів перших курсів, організовується захід «Свято Осені» для дітей дошкільного віку, що перебувають в обласному дитячому спеціалізованому будинку санаторного типу.

Значна увага у виховній роботі зосереджена на історичних аспектах становлення і розвитку економічного факультету, що проявляється вшануванням пам'яті відомих науковців, які свого часу представляли факультет та економічну науку університету.

Разом з тим, науково-педагогічні працівники факультету чітко розуміють ті виклики та проблеми, які характерні для сучасного етапу суспільного розвитку, враховують їх у виховній діяльності, вчасно реагують на зміни та докладають зусиль для усунення дії негативних факторів з метою формування демократичних засад освітнього, наукового та громадянського середовища.

На економічному факультеті функціонують різноманітні гуртки, дискусійні клуби, студії, що сприяють формуванню рис гармонійного розвитку особистості, вихованню у студентської молоді моральних і культурних цінностей, соціального досвіду, а також організації культурного дозвілля та розвитку творчих обдарувань студентів.

Під час зустрічей з волонтером Корпусу Миру в Україні Кларком Хьюзом з Техасу, що приймає участь в програмі розбудови Дунаєвецької ОТГ, студенти та викладачі на англійській мові обговорюють особливості навчання в закладах вищої освіти нашої країни та США, напрями та тенденції економічного розвитку сільськогосподарського господарства. Загалом, під час зустрічей в доброзичливій атмосфері проходить міжкультурний обмін цінностей та традицій наших народів, коли учасники спілкуються про дозвілля, спортивні захоплення, переваги у туризму, святкування національних свят тощо.

Одним із завдань колективу економічного факультету є забезпечення здобувачам вищої освіти належного виховного процесу, задля сприяння формуванню особистості, з притаманними їй індивідуальними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, вчинками та поведінкою, спрямованими на громадянське виховання студентської молоді.