Аспірантура, докторантура

Завідувач аспірантури, докторантури

Федорчук Наталія Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент 

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел.: +38 (03849) 68-3-33

  

Діяльність 

В Україні аспірантура та докторантура відкривається при закладах вищої освіти і науково-дослідних установах, де є кваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасна науково-дослідна, експериментальна та матеріальна база.

Аспірантура, докторантура Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» є структурним підрозділом, який є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньою-науковому) рівні вищої освіти та докторів наук.

Основні завдання і функції аспірантури, докторантури: організація, координація і спрямування процесу підготовки наукових і науково-педагогічних працівників в аспірантурі, докторантурі університету відповідно до діючої номенклатури спеціальностей; розробка планів прийому аспірантів й докторантів за спеціальностями, графіків проведення вступних іспитів; підготовка  наказів про зарахування до аспірантури, докторантури, а також  наказів щодо відрахування з аспірантури, докторантури, переведення аспірантів на наступний рік навчання, надання академічної відпустки відповідно до законодавства, переведення аспірантів з однієї форми навчання на іншу; складання звіту про виконання плану прийому до аспірантури та докторантури за рахунок державного замовлення, річного звіту про роботу аспірантури і докторантури відповідно до затверджених форм; контроль за дотриманням терміну затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів, докторантів та складанням індивідуальних планів роботи; організація занять для аспірантів відповідно до навчальних планів; консультування аспірантів, докторантів щодо їх прав і обов'язків.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі ЗВО «Подільський державний університет»

Аспірантура:
«201» Агрономія;
«015» Професійна освіта;
«073» Менеджмент;
«051» Економіка;
«204» Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
«211» Ветеринарна медицина.

Докторантура:
«201» Агрономія;
«073» Менеджмент;
«051» Економіка.

 

Нормативно-правові документи

Нормативно-правова база
Положення про аспірантуру та докторантуру
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЗВО "ПДУ"
Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії
Положення про порядок формування iндивідуальних освітніх траєкторiй здобувачами вищої освiти ступеня доктор фiлософiї в ЗВО «Подільський державний університет»
Положення про педагогічну практику здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури в 2023 році
Ліцензійний обсяг
Перелік освітньо-наукових програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2024 році
Зразки документів для вступу в аспірантуру
Програми вступних іспитів для здобуття ступеня доктор філософії
Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2023р
Індивідуальний план роботи аспіранта
Картка звітування аспіранта
Бланк атестації аспіранта  
Постанова Кабінету міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів»
Постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»
Постанова Кабінету міністрів України від 19 травня 2023 № 502 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів»

Навчальні плани на 2023-2024 н.р.

211 Ветеринарна медицина
201 Агрономія
015 Професійна освіта 
051 Економіка
073 Менеджмент
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 

Освітньо-наукові програми, що вступають в дію з 1 вересня 2024року

«Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»

Рецензія

«Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

Рецензія

«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Рецензія

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Рецензія

«Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»

Рецензія

«Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»

Рецензія

Освітньо-наукові програми, що вступають в дію з 1 вересня 2023року

«Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»

Рецензія

«Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

Рецензія

«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Рецензія

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Рецензія

«Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»

Рецензія

«Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»

Рецензія

 Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  2024-2025 н.р. (проєкти) 

211 Ветеринарна медицина

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми  "ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА"

201 Агрономія

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми "АГРОНОМІЯ"

015 Професійна освіта 

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми "ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА"

051 Економіка

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми "ЕКОНОМІКА"

073 Менеджмент

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми "МЕНЕДЖМЕНТ"

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми "ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА"

Освітньо-наукові програми, що вступають в дію з 1 вересня 2022року

«Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»
«Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»
«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
«Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»
«Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»

  

Освітньо-наукові програми, що вступають в дію з 01 вересня 2021 року

«Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»
«Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»
«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
«Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»
«Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»

Освітньо-наукові програми, що вступають в дію з 01 вересня 2020 року

«Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»
«Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»
«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
«Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»
«Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ РОБОЧИХ ГРУП З ОНП 

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ 

 

Контактна інформація
Адреса: м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка 12, гол. корпус ЗВО «ПДУ», 1 пов., каб. №6