Аспірантура, докторантура

Завідувач аспірантури, докторантури

Федорчук Наталія Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент 

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел.: +38 (03849) 68-3-33

 

 Графік консультації і здачі іспиту здобувачами вищої освіти ступінь доктор філософії першого року навчання за 1 семестр 2022-2023 навчального року

 

Діяльність 

В Україні аспірантура та докторантура відкривається при закладах вищої освіти і науково-дослідних установах, де є кваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасна науково-дослідна, експериментальна та матеріальна база.

Аспірантура, докторантура Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» є структурним підрозділом, який є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньою-науковому) рівні вищої освіти та докторів наук.

 

 

Основні завдання і функції аспірантури, докторантури: організація, координація і спрямування процесу підготовки наукових і науково-педагогічних працівників в аспірантурі, докторантурі університету відповідно до діючої номенклатури спеціальностей; розробка планів прийому аспірантів й докторантів за спеціальностями, графіків проведення вступних іспитів; підготовка  наказів про зарахування до аспірантури, докторантури, а також  наказів щодо відрахування з аспірантури, докторантури, переведення аспірантів на наступний рік навчання, надання академічної відпустки відповідно до законодавства, переведення аспірантів з однієї форми навчання на іншу; складання звіту про виконання плану прийому до аспірантури та докторантури за рахунок державного замовлення, річного звіту про роботу аспірантури і докторантури відповідно до затверджених форм; контроль за дотриманням терміну затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів, докторантів та складанням індивідуальних планів роботи; організація занять для аспірантів відповідно до навчальних планів; консультування аспірантів, докторантів щодо їх прав і обов'язків.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі ЗВО «Подільський державний університет»

Аспірантура:
«201» Агрономія;
«015» Професійна освіта;
«073» Менеджмент;
«051» Економіка;
«204» Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
«211» Ветеринарна медицина.

Докторантура:
«201» Агрономія;
«073» Менеджмент;
«051» Економіка.

 

Нормативно-правові документи

Нормативно-правова база
Лист-роз`яснення МОН України «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»
Положення про аспірантуру та докторантуру
Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії
Положення про порядок формування iндивідуальних освітніх траєкторiй здобувачами вищої освiти ступеня доктор фiлософiї в ЗВО «Подільський державний університет»
Положення про педагогічну практику здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури в 2022 році
Ліцензійний обсяг
Перелік освітньо-наукових програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2022 році
Зразки документів для вступу в аспірантуру
Програми вступних іспитів для здобуття ступеня доктор філософії
Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2022р
Індивідуальний план роботи аспіранта
Картка звітування аспіранта
 
Постанова Кабінету міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів»
Постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Навчальні плани на 2022-2023 н.р.

211 Ветеринарна медицина
201 Агрономія
015 Професійна освіта 
051 Економіка
073 Менеджмент
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 

 

Освітньо-наукові програми, що вступають в дію з 1 вересня 2022року

«Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»
«Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»
«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
«Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»
«Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»

 

Освітньо-наукові програми 2022-2023 н.р. (проєкти) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

  

Освітньо-наукові програми, що вступають в дію з 01 вересня 2021 року

«Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»
«Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»
«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
«Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»
«Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»

Освітньо-наукові програми, що вступають в дію з 01 вересня 2020 року

«Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта»
«Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»
«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
«Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»
«Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ


Робочі програми обов'язкових компонентів загальної підготовки

 Робочі програми обов'язкових компонентів фахової підготовки

015 Професійна освіта
051 Економіка
073 Менеджмент
201 Агрономія
204 ТВППТ
211 Ветеринарна медицина

 

Анкетування

Каталоги вибіркових дисциплін

015 Професійна освіта
051 Економіка
073 Менеджмент
201 Агрономія
204 ТВППТ
211 Ветеринарна медицина

 

 

Контактна інформація
Адреса: м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка 12, гол. корпус ЗВО «ПДУ», 1 пов., каб. №6