Студентське життя

В умовах демократизації, інтеграції України у європейське співтовариство, переходу до ринкової економіки, реформування освітньої галузі у контексті Болонського процесу формується нова концепція виховання молоді.

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого консолідуючого фактору у суспільному розвитку, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, громадянина своєї держави.

Виховна робота в університеті здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про Державну національну програму «Освіта» (Україна ХХІ століття)», а також Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, ухваленої рішенням колегії МОН України від 16 червня 2015 року за № 641, рішень Вченої ради, Статуту та нормативних документів Університету.

Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу в університеті здійснюється у різних формах:

 • розгляд питань виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої ради університету, факультетів, навчально-наукових інститутів, центру культури та дозвілля, деканатів, кафедр, коледжів ЗВО «ПДУ», органів студентського самоврядування, профкому, бібліотеки університету;
 • планування і звітність виховної роботи в університеті та його структурних підрозділах;
 • проведення семінарів, «круглих столів», виховних годин, інструктивно-методичних засідань Інституту кураторства;
 • надання консультацій студентам психологічною, медичною, юридичною службами університету;
 • розв'язання питань з поселення та проживання здобувачів у гуртожитках;
 • висвітлення матеріалів виховного характеру на шпальтах газети «Вісник університету», веб-сторінці навчального закладу та у соціальних мережах;
 • співпраця з департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації та Кам'янець-Подільської міської ради, соціальними службами, медичними та правоохоронними  закладами міста тощо.

У відповідності до Концепції національно-патріотичного виховання в університеті діє комплексний план виховної роботи університету та його структурних підрозділів (факультетів, інститутів, гуртожитків, бібліотеки, кафедри фізичного виховання тощо) за наступними напрямами: національно-патріотичного, морально-естетичного, екологічного, фізичного, трудового, естетичного та громадянського виховання студентської молоді, виховання культури поведінки та спілкування, виховання культури навчальної та науково-дослідної діяльності, виховання інформаційної культури. Вагома частка в організації виховного процесу належить проректору з науково-педагогічної і виховної роботи, центру культури та дозвілля, комендантам гуртожитків, загону сприяння міліції «Кобра» громадського формування «Міська дружина».

З метою забезпечення національно-патріотичного виховання студентів в університеті проводяться заходи, спрямовані на формування національної свідомості, виховання любові до рідної землі, її історії, культивування кращих рис української ментальності, виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій. Особливу роль у виховному процесі відіграють кураторські години.

Виховання здобувача вищої освіти має на меті розвиток високоморальної, інтелігентної та творчої особистості. Виховання свідомого ставлення студентів до навчання сприяє оптимізації навчального процесу в університету. Впродовж начального року відслідковується та аналізується ставлення студентів до навчання за допомогою відповідних соціологічних дослідження. Їх успішність та відвідування занять аналізуються на старостатах, зборах кураторів, засіданнях рад факультетів, інститутів та університету, батьківських зборах. На кожному факультеті оприлюднюється рейтинг студентів за результатами академічної успішності та дисциплін.

В університеті діють творчі колективи та гуртки, об'єднання, спортивні секції, дні факультетів, тижні кафедр.

При Інституті кураторства щоквартально проводяться семінари з обміну досвідом для заступників деканів з виховної роботи та кураторів академічних груп, де розглядаються такі проблемні питання: планування виховної роботи в студентській академічній групі; теоретико-психологічні основи адаптації студентів І курсу до навчально-виховного процесу; удосконалення системи роботи кураторів з морального виховання студентської молоді, формування у студентів кращих рис громадян та патріотів своєї країни та ін..

Ефективною формою взаємодії з батьками стали батьківські збори, що традиційно відбуваються у вересні на всіх факультетах, інститутах за участі проректорів, деканів, кураторів, відповідальних за гуртожитки, які аналізують успішність навчання студентів, їх участь в університетському житті, визначають шляхи покращення творчого зростання молоді.

Щорічно протягом навчального року в гуртожитку проводяться заходи, спрямовані на впровадження норм здорового способу життя: формування фізично здорової людини, дотримання особистої гігієни, особливості режиму дня тощо. Під час вирішення цих завдань організовуються зустрічі з лікарями, працівниками правоохоронних органів, психологами.

В університеті постійно відбуваються зустрічі керівництва університету, зі здобувачами вищої освіти.

У динамічному розвитку університету, зміцненні його позитивного іміджу значна роль відведена органам студентського самоврядування: студентському парламенту. Представники Студентського Парламенту входять до складу Вченої ради університету. З метою тісної взаємодії, керівництво університету постійно проводить зустрічі зі студентським активом.

Виховним процесом на факультетах та інститутах керують заступники деканів з виховної роботи.

В аспекті патріотичного, морально-етичного, естетичного, екологічного виховання підтримуються кращі традиції університету та впроваджуються нові ідеї.

Традиційно здобувачі вищої освіти всіх факультетів та університету загалом проводять заходи, присвячені значущим календарним датам: Новий рік, 8 Березня, День Пам'яті та Примирення, День Героїв, День Європи, День прапора, День Незалежності, День Знань, День працівника освіти, День захисників Вітчизни, День студента, День працівника сільського господарства, День пам'яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні, День Святого Миколая тощо.

В університеті шануються кращі традиції українського народу, втілюється в життя концепція національного-патріотичного і духовного відродження. Студенти намагаються відродити звичаї та традиції наших пращурів, зокрема, один із таких - інсценізація заходу Андріївських вечорниць – «Ой, Андрію, Андрію, даруй нам надію!»

У День української писемності та мови (9 листопада) усі викладачі та здобувачі вищої освіти долучаються до написання Всеукраїнського диктанту єдності, а у березні - відбуваються Шевченківські читання.

Третій рік в університеті відбувається захід, що немає аналогів в Україні та який поєднує у собі два свята: День науки (20 травня) та День вишиванки (18 травня) – Науковий пікнік у вишиванці. Видовищним є те, що дійство відбувається під відкритим небом й усі без винятку учасники свята одягненні у традиційне українське вбрання. До заходу долучаються не тільки викладачі і студенти університету та підпорядкованих коледжів, а й вчителі шкіл, школярі, дошкільнята, ентузіасти, наукові та мистецькі гуртки, громадські об'єднання, народні майстри та люди, які не є байдужими до таких дійств.

Щорічно на початку грудня в університеті активно відзначається Всеукраїнський тиждень права, під час якого проходять майстер-класи з правових питань, до яких долучаються представники юридичної професії, провідні адвокати міста та області.

Здобувачі вищої освіти також не стоять осторонь благодійництва та допомоги тим, хто її потребує, а понад усе дітям-сиротам.

Здійснюється активна робота у профорієнтаційному напрямі. Зокрема участь у «Ярмарку професій» у Кам'янці-Подільському, Хмельницькій області та за її межами. Проведення днів відкритих дверей в університеті тощо.

Уже п'ять років поспіль в університеті під патронатом ректора, професора Іванишин В.В. відбувається фестиваль творчості «Агроуніфест» - захід, що спрямований на виявлення обдарованої творчої молоді закладів вищої освіти України. У 2019 році «Агроуніфест» розширив свої межі та кордони, так як участь у заході взяли студенти з Республіки Польща.

Чудовою традицією в університеті стала щорічна традиційна зустріч ректора, професора Володимира Іванишин з представниками засобів масової інформації, де медійники можуть поспілкуватися із керівником закладу та поставити цілу низку запитань, які цікавлять суспільство. Це свідчить про відкритість та прозорість роботи очільника університету.

Із 2017 року (у квітні) в університеті відбувається І тур агродебатів, переможець якого стає учасником ІІ туру у рамках проведення Зльоту студентських лідерів аграрної освіти.

Кожного року студенти-відмінники університету стають учасниками Зльоту студентських лідерів аграрної освіти (травень-червень). Зокрема XVIII зліт (2016 р.) відбувався на базі університету й гостинно прийняв понад 300 учасників. Саме у рамках проведення Зльоту відбувається ІІ тур агродебатів на яких двічі перемагали студенти ЗВО «ПДУ»: ІІ місце - Погребняк Сергій (студент ІТФ, 2017 р., м. Київ), І місце – Бугера Артем – (студент ІТФ, 2019 р., м. Харків). Здобувши призове місце Бугера А., за сприянням німецько-українського агрополітичного діалогу, проходив практику в Німеччині (15-18 січня 2020р., Берлін, Потсдам).

У травні 2019 року університет відзначив свій 100-річний ювілей з дня заснування. Це було масштабне й феєричне свято, адже до ЗВО завітали не лише почесні гості й запрошені з України, а й з Республіки Польща, Об'єднаних Арабських Еміратів. Урочистості співпали з традиційною щорічною зустріччю випускників, до університету завітали близько 10000 осіб.

Напередодні святкування Нового року та Різдва Христового в університеті відбуваються Новорічні віншування. У 2019 році такий захід набув нового формату під назвою «Новорічно-різдвяна феєрія», дійство якого могли бачити не лише співробітники та студенти закладу вищої освіти, а й жителі міста.

Одним із завдань виховної роботи закладу вищої освіти є створення умов для формування і задоволення культурних запитів, духовних потреб, розвиток ініціативи і реалізація творчого потенціалу здобувачів вищої освіти та працівників університету у сфері дозвілля.

Реалізація різноманітних форм та методів культурно-просвітницької роботи здійснюється безпосередньо через творчі об'єднання та колективи художньої самодіяльності, які відіграють значну роль у культурному розвитку здобувачів вищої освіти: Народний аматорський ансамбль танцю «Подільський колос» - керівник Віра Чернишева (заснований у 1959 році); Зразковий ансамбль танцю «Колосок» - керівник Віра Чернишева; літературно-мистецький гурток «Ольвія» - керівник доцент Ольга Прокопова (заснований у 2016 році); жіночий вокальний ансамбль «Рутенія» - керівник Руслан Вознюк (заснований у 2016 році); вокальна студія «Перевесло» - керівник Руслан Вознюк (заснований у 2019 році); студія сучасного та спортивного бального танцю «МАХІ» - керівник Катерина Мильнікова (заснований у 2004 році); фотостудія «Позитив» - керівник Ігор Ткачук (заснований у 2016 році); студентський театр студії «Лінк» - керівник Валерій Свереда (заснований у 2010 році); секція Українського рукопашу «Спас» - тренер Андрій Гадай, президент Хмельницької Обласної Федерації «Спас», студент факультету агротехнологій і природокористування ЗВО «ПДУ» (заснований у 2019 році); вокально-інструментальний ансамбль «Мікс Бенд» - керівник Володимир Сірант, здобувач інженерно-технічного факультету (заснований у 2019 році); творче об`єднання працівників підрозділу з виховної роботи Формація «АртГрадація» - керівник Микола Томайчук (заснований у 2018 році).

У цих колективах обов'язково беруть участь студенти університету. Щорічно наші колективи художньої самодіяльності беруть участь в концертах на рівні міста, району, області, всеукраїнських фестивалях самодіяльних художніх колективів профспілок, є неодноразовими призерами і дипломантами різних конкурсів ("Софіївські зорі", "Співоче поле"). Художні колективи університету побували більше ніж в 20 країнах світу, були учасниками міжнародних фестивалів фольклору.

За допомогою та при безпосередньої участі профкому студентів в університеті створено «Студентську лігу КВН ЗВО «ПДУ». Як результат, збірна команда КВН ЗВО «ПДУ» «Всё пучком» стала чемпіоном ліги КВН м. Кам'янець-Подільського та нагороджувалася цінними подарунками, у 2007 році здобула почесне І місце Всеукраїнському кубку аграрних ВНЗ при Мінагрополітики України (м. Миколаїв). Нинішня збірна університету «Аграрвард» (І. Качан, М. Горенко, А. Рудак, Б. Рибак, К. Степанюк, В. Борщ, К. Бонюк, В. Мукомол) - постійні учасники фестивалю команд «Ліги сміху» (м. Одеса), володарі зимового кубку Ліги КВН Поділля (м. Хмельницький), Чемпіони Подільської ліги КВН (м. Кам'янець-Подільський), володарі кубку Аграрної ліги КВН України.

Спортивне життя університету є частиною його соціального життя, фізичної культури та головною складовою частиною спортивно-виховного педагогічного процесу. Фізична культура є складовою частиною загальної культури університету, що спрямована на зміцнення здоров'я студентської молоді та співпрацівників ЗВО, підвищення їх морально-вольових та інтелектуальних здібностей.

Кафедра фізичного виховання забезпечує пропагування здорового способу життя, сприяє найбільшому заохоченню студентів до участі в спортивних секціях. Щорічно в університеті проводяться: спартакіади серед збірних команд факультетів, спартакіада «Здоров'я», «Козацькі забави» серед науково-педагогічних працівників та співробітників університету. Гордістю університету, а саме нашими чемпіонами є студенти: МС міжнародного класу Андрущенко Андрій - чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу; МС України з легкої атлетики Рибак Віталій - чемпіон Всеукраїнських студентських спортивних ігор Мінагрополітики України серед ЗВО з бігу на довгі дистанції та багаторазовий чемпіон України з марафонського бігу; Данильчук Наталія - чемпіонкА України серед студентів ВНЗ, посівши 3-є місце на чемпіонаті України з важкої атлетики. На чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів інваспорту МС України Токарєв Сергій посів І місце у метанні диску і метанні спису та ІІ місце у штовханні ядра; Трушев Віталій та Антонюк Володимир стали чемпіонами ХШ Параолімпійських ігор (м. Пекін, Китай, 2011 р.); Роман Головатюк – МС України міжнародного класу з кікбоксингу, Чемпіон Європи WAKO К-1 (2016 р.); Роман Гаврищук – МС України, чемпіон України, срібний призер чемпіонатів Європи і світу з бодібілдінгу, Клепацький Сергій – МС з важкої атлетики чемпіон України серед молоді, срібний призер Кубка України, Котюк Андрій – МС України, бронзовий призер Всеукраїнських студентських спортивних ігор, Антоніна Осецька – МС України міжнародного класу з кікбоксингу, Бойко Михайло МС України з важкої атлетики, Сеник Віктор кандидат у МС з пауерліфтингу, Остапюк Андрій – МС з важкої атлетики. Чоловіча команда з волейболу – багаторазові чемпіони міста. Крім цього, Чемпіони Подільської ліги (2018 р.), Чемпіони кубка Міністерства аграрної політики та продовольства України (2016 р).

У рамках реалізації волонтерської діяльності студенти університету реалізують наступні акції:

 • «від серця до серця» – збір коштів для хворих на діабет;
 • весняна толока;
 • #яДонор – благодійна здача крові;
 • «Подаруй дитині радість» – подарунки до дня Святого Миколая для дітей-сиріт в дитячому будинку в с. Оринин;
 • допомога сім'ям малозабезпечених та інвалідів;
 • озеленення території університету.

Окрім загальноуніверситетських, факультетських та інститутських заходів здобувачі вищої освіти та співробітники університету беруть активну участь у міських. Зокрема у таких як: «Я – студент туристичного міста», День студента, Новорічні віншування, «Ретро-фест», політичні дебати, Великодня толока, Відкриття туристичного сезону, Еко-акції «Турист чистого міста», «Битва Стартапів», День молоді тощо.

Щорічно університет представлений і у обласних заходах: виставка «Агро-Поділля», святкові заходи до Дня працівників сільського господарства, зустрічі з представниками влади.

Таким чином, завдання кожного педагога й, зокрема, колективу виховного підрозділу університету забезпечити здобувачам вищої освіти належний виховний процес, який би сприяв формуванню особистості, що наділена глибокою громадянською відповідальністю патріота, професіонала, тобто людини з притаманними їй індивідуальними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадського суспільства в Україні.