Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти

Кафедри

 

Дирекція інституту
В.о директора навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти

Зеленський Андрій Вікторович
кандидат економічних наук, доцент

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

: (096) 851-60-00
Заступники директора

Рарицька Вікторія Борисівна
кандидат юридичних наук

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (098) 794-64-30

Семенов Олександр Михайлович
кандидат технічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (067) 140-05-78

Відповідальна з наукової та міжнародної діяльності

Боднар Алла Миколаївна
кандидат історичних наук, доцент

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (097) 390 46 52

Відповідальна з виховної та організаційної роботи

Чайковська Ульяна Віталіївна

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (067) 198-09-48
 

Голова методичної комісії інституту

Гуменюк Ірина Іллівна
кандидат філологічних наук, доцент

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (067) 492-33-96
Навчальний процес обслуговують:
 • Уривко Надія Іванівна
  секретар
  : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Стецюк Ольга Іванівна
  секретар спеціальностей навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів
  : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Пілець Надія Іванівна
  секретар
  : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Електронна адреса:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» є структурним підрозділом університету, створений рішенням Вченої ради університету в липні 2018 р.Діяльність навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти та організація навчального процесу в ньому проводиться згідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову науково-технічну діяльність», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку ЗВО «ПДУ», наказами та розпорядженнями ректора університету, рішеннями вченої ради університету, Положенням про інститут та іншими загальноуніверситетськими актами.Метою діяльності інституту є створення умов, достатніх для отримання освіти здобувачами вищої освіти, підготовкою яких займається Університет, для задоволення потреб суспільства, української держави та ринку праці у фахівцях.До складу ННІЗДО входять кафедри: математики, інформатики та академічного письма; іноземних мов; права, професійної та соціально-гуманітарної освіти. В штаті кафедр спеціалісти, доктори та кандидати наук, професори і доценти, які проходили науково-педагогічну підготовку в провідних наукових закладах України.Навчальний процес в інституті в основному здійснюється науково-педагогічними працівниками університету. До навчального процесу залучаються провідні вчені, науково-педагогічні працівники інших навчальних і наукових установ, спеціалісти-практики, провідні фахівці на умовах сумісництва.Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти організовує і здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за заочною формою навчання згідно ліцензованих та акредитованих напрямів та спеціальностей університету за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» відповідно до вимог державних стандартів освіти.Враховуючи специфіку заочної (дистанційної) форми навчання, в навчальному процесі дирекцією інституту в співпраці з науково-педагогічними працівниками університету  вживаються заходи по організації індивідуально-консультативної роботи студентів, формуванню електронної бази даних для методичного забезпечення самостійної роботи, формуванню та оновленню навчально-методичних комплексів дисциплін на електронних носіях.Для підвищення якості освітнього процесу для здобувачів всіх рівнів впроваджується у співпраці з науково-педагогічними працівниками університету змішане навчання (blended learning) – освітня технологія, в основі якої лежить концепція об'єднання технологій аудиторного і електронного навчання та створення дистанційних курсів дисциплін.Основними завданнями Інституту є:

 • організація навчальної роботи для підготовки фахівців різних освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів за ліцензованими та акредитованими спеціальностями (спеціалізаціями) Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;
 • аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними напрямами і спеціальностями;
 • організація у співпраці з факультетами, інститутами та кафедрами Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» державної атестації студентів Інституту;
 • впровадження, у співпраці з науково-педагогічними працівниками університету, інноваційних технологій в навчальний процес, в т. ч. щодо розробки і застосування дистанційних технологій навчання;
 • підтримка інформаційного середовища денної та заочної форм навчання;
 • інша діяльність.

Функціонування навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти спрямоване на раціональне використання наявного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету, на підвищення рівня навчально-виховного процесу за заочною (дистанційною) формами навчання.Студентами навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти ЗВО «ПДУ» можуть бути особи, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин.

Положення про навчально-науковий інститут дистанційної освіти»
Положення про вчену раду навчально-наукового інституту дистанційної освіти»
Положення про методичну комісію навчально-наукового інституту дистанційної освіти»
Договір про спільну діяльність Департамент соцзахисту»
Договір про спільну діяльність Управління ОЗ»
Договір про спільну діяльність Червоний Хрест»
Договір про створення філії Управління ОЗ»
Договір створення філії Червоний Хрест»
Договір філії кафедри Департамент соц захисту населення»