Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в ЗВО «ПДУ»