Спеціалізована вчена рада 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

 
 
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №894 від 10.10.2022 року утворена спеціалізована вчена рада Д 71.831.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Голова ради: Іванишин Володимир Васильович, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений працівник сільського господарства України, ректор, ЗВО «ПДУ», спеціальність 08.00.03.

Заступник голови: Бялковська Оксана Антонівна, доктор економічних наук, професор, проректор, ЗВО «ПДУ», спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар: Фугело Павліна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, асистент кафедри, ЗВО «ПДУ», спеціальність 08.00.03.

Члени ради:

Васильківський Дмитро Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.04;

Волощук Юлія Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, директор інституту, ЗВО «ПДУ», спеціальність 08.00.04;

Жук Микола Васильович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, ЗВО «ПДУ», спеціальність 08.00.03;

Корженівська Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, ЗВО «ПДУ», спеціальність 08.00.04;

Куцмус Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Поліський національний університет, спеціальність 08.00.03;

Місюк Микола Васильович, доктор економічних наук, професор, директор інституту, ЗВО «ПДУ», спеціальність 08.00.03;

Николюк Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Поліський національний університет, спеціальність 08.00.04;

Пуцентейло Петро Романович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.03;

Рудик Володимир Касянович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, ЗВО «ПДУ», спеціальність 08.00.04;

Судомир Світлана Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», спеціальність 08.00.04;

Цвігун Інна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, ЗВО «ПДУ», спеціальність 08.00.04;

Чикуркова Алла Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, ЗВО «ПДУ», спеціальність 08.00.04;

Ясінецька Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, проректор, ЗВО «ПДУ», спеціальність 08.00.04.


21 червня 2024 року о 10.00

на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 71.831.02  відбудеться прилюдний захист дисертації

 ЗАХОДИМ Марини Володимирівни

 поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

 на тему: «МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ»

 Робота виконана самостійно у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет».

 

Захист відбудеться за адресою: ЗВО “ПДУ, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка 13, гол. корпус, каб.20

 

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України ЛУПЕНКО Юрій Олексійович, директор ННЦ «Інститут аграрної  економіки»;

 доктор економічних наук, професор, ДАНЬКО Юрій Іванович, Сумський національний аграрний  університет Міністерства освіти і науки України, проректор з наукової та міжнародної діяльності;

 доктор економічних наук, професор, ЛАГОДІЄНКО Володимир Вікторович, Одеський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі.

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

за адресою: вул. Шевченка 12,м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 32316

 


ЗАХОДИМ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 338.439.5:637:330.341.1

08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»

МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Висновок

Облікова картка дисертації

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Посилання на пряму трансляцію захисту


СУБОТА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 338.48+658.0(477):65.012.12

08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


ВОЛОЩУК ВІТАЛІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ

УДК 330.322:631.11:338.1

08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


КРАВЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 332.1.631.14:637.12

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


ПЕТРИНЯК АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

УДК 378.112:005.336.1(477)

08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


БІЛЯНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 339.5:432:334.72

08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


КОРОБСЬКА АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 351.823.1:332.2:63(477)

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


ЖЕЛІЗКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 338.24:330.837:339.543

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


ЛІСЕВИЧ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

УДК: 338.43:636.631.11

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА АГРОПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


ЛЕМЕЩЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 338.43 (094.4/5):631.14

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


ДУДЗЯК ОКСАНА АНТОНІВНА

УДК: 330.3:[332.122:338.43]

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСКИХ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


ДЕМИДОВА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 005.32:331.101.3:631.11

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

РОЗВИТОК МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


КАЦАН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

УДК 330.322:631.11

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


ВОЛОЩУК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 330.341.424:001:631.11

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


КОРЖЕНІВСЬКА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

УДК 658:338.246:633.1:339

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЗЕРНА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРІОРИТЕТИ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК 658.29:631.115 (477)

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


ЛЕСЬКІВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

УДК 338.439.5:637.5:658.589:330.322(477)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ РИНКУ М'ЯСА ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


ІЖЕВСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ

УДК: 334.7:005.72]:338.436 (043.3)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕВОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ В БІЗНЕС-СИСТЕМАХ ТА БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


ОГАНЕСЯН ВАЛЕРІК САМВЕЛОВИЧ

УДК:338.43:636.32/.338:439.5(477)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


БЄЛКО ІГОР АНТОНОВИЧ

УДК 631.152:631.11

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2


 

ДРАБИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

УДК:332.025.12:35.087.43(477)

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

 


 

МЕГЛЕЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

УДК 338.43:631.95

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

 


 

ГОРІХОВСЬКИЙ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 332.024.2

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

Відгук 1

Відгук 2


 

ФЕНЬ КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

УДК 658:338.246:338.439

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ФОРМУВАННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

ФОРМУВАННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

Відгук 1

Відгук 2


 

ДУДА ГАЛИНА БОГДАНІВНА

УДК 331.552.4:631.11:658.589

ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

Відгук 1

Відгук 2

ДУДА ГАЛИНА БОГДАНІВНА

УДК 331.552.4:631.11:658.589

ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


 

ЛИЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

УДК 338.48 (045)

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

Відгук 1

Відгук 2

ЛИЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

УДК 31.52:631.11(477.84)

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


 

ПЕЧЕНЮК АЛЛА ПЕТРІВНА

УДК 338.48 (045)

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

Відгук 1

Відгук 2

ПЕЧЕНЮК АЛЛА ПЕТРІВНА

УДК 338.48 (045)

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


 

ЛАВРУК ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

УДК 631.152:636:338.439 (477)

ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК УМОВА ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

 

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

ЛАВРУК ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

УДК 631.152:636:338.439 (477)

ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК УМОВА ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук


 

ЗЕЛЕНЧУК ІРИНА БОРИСІВНА

УДК 339.137:[658:637.13] (477)

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

ЗЕЛЕНЧУК ІРИНА БОРИСІВНА

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


ЦАП СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

УДК 657.421:658.27

РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

ЦАП СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

УДК 657.421:658.27

РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


ОЛІЙНИК ОЛЬГА СТЕПАНІВНА

УДК 338.436:005.95 (043.3)

Формування, розвиток та ефективність використання персоналу підприємства

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

ОЛІЙНИК ОЛЬГА СТЕПАНІВНА

УДК 338.436:005.95 (043.3)

ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


АВТОРЕФЕРАТ

БІЛИК ТЕТЯНА ЛЕОНІВНА

УДК 658.5:331.108.26:631.115(477)

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

БІЛИК ТЕТЯНА ЛЕОНІВНА

УДК 658.5:331.108.26:631.115(477)

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Відгук 1

Відгук 2


ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

ЖУК МАРТА МИКОЛАЇВНА

УДК 330.341:634.8.07

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АПК УКРАЇНИ

спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

ЖУК МАРТА МИКОЛАЇВНА

УДК 330.341:634.8.07

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АПК УКРАЇНИ

спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Відгук 1

Відгук 2


ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

НОВИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 330.341.1:517.956.224:664.1(043.5)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ (НА ПРИКЛАДІ СТЕВІЇ)

 

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

НОВИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 330.341.1:517.956.224:664.1(043.5)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ (НА ПРИКЛАДІ СТЕВІЇ)

Відгук 1

Відгук 2


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

КРАВЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 338.24:631.14:638.1

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БДЖІЛЬНИЦТВА


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ВАСЮК ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

УДК 338.433:339.9.012.24:631.145.008 (4+477)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ВАСЮК ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

УДК 338.439.5

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

Відгук 1

Відгук 2


ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

КРАВЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 338.24:631.14:638.1

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БДЖІЛЬНИЦТВА

Відгук 1

Відгук 2


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

СУБОТА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

УДК: (338.2:338.48) +369

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І СОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

СУБОТА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

УДК: (338.2:338.48) +369

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І СОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відгук

Відгук


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

СТАНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 334.7.009.12:631.16

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 658.3:005.96

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 658.3:005.96

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 658.3:005.96

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 658.3:005.96

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Відгук 1

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 658.3:005.96

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Відгук 2


СТАНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 334.7.009.12:631.16

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1