Програми вступних іспитів

Програми вступних іспитів при вступі за спеціальними умовами участі в конкурсному відборі для вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі ОКР «молодший спеціаліст», ОПС «фаховий молодший бакалавр»

Українська мова
Українська мова і література
Математика
Історія України
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Біологія
Географія
Фізика
Хімія

Програми фахових вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр»

015 Професійна Освіта
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
203 Садівництво і виноградарство
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
206 Садово-паркове господарство
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
275 Транспортні технології
281 Публічне управління та адміністрування

АРХІВ