Кафедра технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін

Department of Technical Service and General Technical Subjects

Викладацький склад
Навчально-допоміжний персонал

 

Адреса кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін:

Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
вул. Шевченка, 12, корпус 6.
Тел. (03849) 6 83 89
Тел. моб. (067) 456 56 48
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про кафедру технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін

Кафедру технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін було створено 1 жовтня 2020 року, шляхом об'єднання двох кафедр «Технічного сервісу та інженерного менеджменту» і «Загальнотехнічних дисциплін». Завідувачем кафедри є кандидат технічних наук, доцент Дуганець Василь Іванович.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів»; Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; «Ремонт машин та обладнання»; «Інженерний менеджмент», «Основи технічної діагностики енергетичних засобів», «Газоелектрозварювання», «Дослідження і оптимізація процесів при ремонті машин», «Основи технології виробництва і ремонту автомобілів», «Технологічні основи машинобудування; «Фірмове обслуговування автомобілів» «Технічний сервіс в АПК»; «Електротехнічні матеріали», «Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання», «Патентознавство», «Відновлення деталей», «Діагностування енергообладнання», «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Системи автоматизованого проектування», «Методика викладання загальнотехнічних дисциплін», «Технічна механіка», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Деталі машин», «Теорія механізмів і машин», «Сучасні методи розрахунку деталей машин», «Автоматизоване робоче місце інженера», «Інженерна механіка».

Кафедра керує навчальними та виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням, а також виконанням випускних магістерських робіт.

На даний час на кафедрі працює шістнадцять співробітників. Це завідувач кафедри к.т.н., доцент Дуганець В.І., к.т.н., доцент Бончик В.С., к.т.н., доцент Девін В.В., к.т.н., доцент Ткачук В.С., к.т.н., доцент Федірко П.П., к.п.н., доцент Семенишена Р.В., к.т.н., доцент Бурдега В.Ю., к.т.н., доцент Оленюк О.А., асистенти Синчак М.О., Бродюк Р.І., Корольчук О.В., лаборанти Вишневський В.М., Медведєва М.В., техніки Підперигора А.В., Куровський М.Т. та майстер виробничого навчання Крижанівський В.В. 

Історична довідка

Якщо згадати історію двох об'єднаних кафедр, то кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту, яка була реорганізована у вересні 2019 р. (до жовтня 2003 р. - ремонту машин і технології металів, а до серпня 2019р. – ремонту машин та енергообладнання) була створена у вересні 1972 року. При організації факультету механізації сільського господарства (1966р.) дисципліни, які викладаються на кафедрі, а саме: «Технологія металів», «Основи взаємозамінності», «Ремонт машин» вивчалися на кафедрі загальнотехнічних дисциплін. Очолював об'єднану кафедру один із перших доцентів факультету Каминін Дмитро Федорович.

У 1970 р. керівництвом Закладу вищої освіти було доручено кандидату технічних наук Голотіну Михайлу Митрофановичу почати організацію окремої випускної кафедри. Було придбано і розміщено ремонтно-технологічне обладнання, прилади, пристосування та інструмент.

Організовувались робочі місця і пости в лабораторіях згідно розроблених робочих програм, формувався кадровий склад.

Голотін М.М. Фаюстов В.К. Дудчак В.П. Федірко П.П.

Робота завершилась наказом ректора інституту професора Сербіна Семена Сергійовича і наказом головного управління вищої і середньої спеціальної освіти Міністерства сільського господарства СРСР про створення кафедри "Ремонт машин і технологія металів". Першим її завідуючим став канд. техн. наук, доцент Голотін М.М. Він працював на цій посаді 10 років з невеликою перервою пов'язаною з тим, що у вересні 1978 року за розпорядженням міністерства, був направлений до Республіки Куба, де працював радником ректора сільгоспвузу. Під час його перебування у закордонному відрядженні функції завідувача кафедри виконував доцент, к.т.н. Фаюстов Валерій Костянтинович. Пізніше, на цю посаду було обрано к.т.н., доцента Дудчака Віталія Петровича.

З 1994 р. по 2019 р. кафедру очолював к.т.н., доцент, Федірко Павло Петрович. Пріоритетними напрямками його роботи стали зміцнення матеріально-технічної бази кафедри; комплектування кадрового складу досвідченими виробничниками, випускниками ведучих технічних вузів країни; комп'ютеризація навчального процесу; впровадження кредитно-модульної системи, що дозволяло удосконалювати навчально-методичний процес і підготовку висококваліфікованих спеціалістів в університеті.

У різні роки на кафедрі працювали науково-педагогічні працівники: Голотін М.М., Теслюк А.К., Фаюстов В.К., Калашнік Л.Д., Коляско І.В., Дудчак В.П., Оленюк А.М., Бойко М.В., Корчак М.М., Копоть Є.А., Яровой Б.С., Бердник В.І., Худякова Р.М., Краснолуцький Г.П., Борковський С.М., Кроль В.О., Карамишев В.К., Присяжнюк А.Й., Соколан С.І., Кочетков А.І., Лебедь В.С., Вябжев Л.П., Морозов В.В., Кузьмінська І.М., Дудчак Т.В., лаборанти та техніки: Березовський А.С., Бучковський В.В., Ляльчук П.П., Дуганець С.М., Гончарук А.О., Паціоркевич А.П. та інші.

Що стосується кафедри "Загальнотехнічних дисциплін", то вона була створена також у 1972 році. Першим завідуючим кафедри був доцент Персіянов Олексій Георгійович, він очолював кафедру до 1974 року. З 1974 року по 1988 рік завідуючим кафедри було обрано Трубнікова Леоніда Ароновича, з його приходом робота на кафедрі значно пожвавилася. З 1989 по 2000 рік керівництво кафедрою здійснював доцент Конюк Євген Андрійович. До об'єднання кафедри в жовтні 2020 року обов'язки завідувача кафедрою виконував к.т.н., доцент Девін Владлен В'ячеславович.

ПЕРСІЯНОВ
Олексій Георгійович
ТРУБНІКОВ
Леонід Аронович
КОНЮК
Євген Андрійович

В різні роки на кафедрі загальнотехнічних дисциплін працювали науково-педагогічні працівники: доценти Токар А.М., Девін В.В., Ткачук В.С., старші викладачі Ткачук Вал. С., Шкварський В.А., викладачі Водяник А.О., Ульянова Н.О., Муляр В.В., Лісовий В.О., Братаніч Н.О., Цикра Н.П., Шкварська Н.М., Маковська О.О., Скоробагатов Д.В.

Враховуючи специфіку зони Поділля, де розташований університет на викладачів кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін накладені відповідні завдання по забезпеченню навчального процесу необхідними матеріалами. Зусиллями співробітників кафедри підготовлено та видано друком цілий ряд навчальних посібників і методичних розробок. Під керівництвом ведучих викладачів розроблені методичні рекомендації для проведення лабораторних і розрахунково-графічних робіт, виконання курсових та дипломних проектів. Викладачі кафедри готують методичні матеріали з використанням комп'ютерної техніки, і широко використовують їх в навчальному процесі.

Значний вклад в організацію дистанційної освіти в університеті вніс старший викладач Кроль В.О. Велику роль у створенні матеріальної бази і організацію зв'язків з виробництвом напряму підготовки "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" внесли Лебедь В.С. та Морозов В.В., а напряму «Агроінженерія» – Мигаль В.Г.

На даний час над проблемою вдосконалення навчального процесу працюють: доценти Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. та Семенишена Р.В.. Мета роботи – інтенсифікація навчального процесу та активізація самостійної роботи студентів. По даних темах викладачі готують доповіді на наукові конференції.

Кафедра співпрацює із спорідненими підрозділами Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Технічного університету Молдови, Вінницького національного технічного університету, Львівського національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Аграрного Університету ім. Гуго Коллонтая (Uniwersytet Rolniczyim. Hugona Kołłątajaw Krakowie) - (м. Краків, Польща) та інших закладів вищої освіти.

Заняття по всіх дисциплінах, що читаються на кафедрі, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і добре обладнаних аудиторіях. На кафедрі функціонує комп'ютерний клас на 20 місць.

На кафедрі проводять науково-дослідну роботу згідно розділів загальної кафедральної теми: «Дослідження технологічних процесів, надійності агрегатів, вузлів і деталей сільськогосподарських машин та комплексів при їх експлуатації, а також організація технічного сервісу» з тематик:

«Розробка та розрахунок нових робочих органів сільськогосподарських машин».

«Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій відновлення і зміцнення деталей машин»;

«Теоретичне дослідження міцності деталей сільськогосподарських машин методом скінчених елементів», «Використання новітніх педагогічних технологій в навчальному процесі»;

«Дослідження напружено-деформованого стану анізотропних циліндрів та дисків з використанням чисельних методів»;

«Дослідження та розробка сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин»;

«Дослідження робочих органів ґрунтообробних машин і знарядь для енергоощадних технологій обробітку ґрунту»;

«Дослідження методичних підходів у напрямі підвищення наукового рівня навчання загальнотехнічних дисциплін»;

«Інноваційні методи застосування електромагнітних біотехнологій та електронних систем»

За результатами наукових досліджень опублікована велика кількість статей, патентів та авторських свідоцтв.

На кафедрі створені і функціонують гуртки науково-технічного напрямку: «Основи робототехніки і комп'ютерного моделювання», «Комп'ютерна графіка і моделювання», «Газоелектрозварювальник».

Підготовка висококваліфікованих фахівців полягає не тільки в отриманні глибоких теоретичних знань, але й в їх практичній професійній підготовці. Для більш якісного проведення практичних занять і для ознайомлення здобувачів вищої освіти з реальним виробництвом, частина занять проводиться на філіях кафедри. Колектив кафедри цілеспрямовано працює над удосконаленням навчальної, методичної та організаційно-виховної роботи із здобувачами вищої освіти.

Здобувачі вищої освіти беруть участь у роботі щорічної наукової конференції викладачів та молодих науковців Закладу вищої освіти «Подільський державний університет». Результати наукових досліджень співробітників кафедри використовуються у навчальному процесі шляхом введення в дисципліни доповнень та нових тем. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Мета практичного навчання – узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, професійних навичок і умінь, що формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітнього ступеня.

Завдання практичного навчання:Підготовка фахівців, які спрямовані вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах та володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;

  • Набуття навичок у прийнятті самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;

  • Впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;

  • Співпраця з трудовим колективом.

Результати наукових досліджень та навчально-методичних розробок, які виконані на кафедрі, публікуються у журналах, збірниках, інших наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, зокрема у виданнях, що входять у наукометричну базу «SCOPUS, Web of Science.» та ін. Всього за останні роки викладачами кафедри опубліковано 300 наукових статей, понад 200 одиниць методичних рекомендацій, підручників, посібників, монографій.