1182

Бурдега Василь Юрійович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: (067) 3912209
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2266-4476
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
9 грудня 1959 року в селі Чернятин Горденківського району Івано-Франківської області.


Освіта:
Повна вища. В 1982 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (сьогодні Заклад вищої освіти «Подільський державний університет») за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Кандидатську дисертацію на тему: "Обґрунтування параметрів борони з гнутоштабовими зубами" захистив у 2004 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2007 році.


Напрям наукового дослідження:
«Обґрунтування робочих органів ґрунтообробних машин і знарядь для енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту»


Викладає навчальні дисципліни:
Інженерна та комп’ютерна графіка, біометрична інженерія.


Діяльність:

 • З серпня 1982 року по квітень 1989 року – працював майстром виробничого навчання, викладачем спеціальних дисциплін Кам'янець-Подільського СПТУ-44.
 • З квітня 1989 року по січень 1992 року – асистент кафедри сільськогосподарських і меліоративних машин Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З січня 1992 року по січень 1995 року – аспірант Білоруського інституту механізації і електрифікації сільського господарства та Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З січня 1995 року по вересень 1999 року – асистент кафедри сільськогосподарських машин Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З вересня 1999 року по жовтень 2004 року – заступник декана інженерно-технічного факультету Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З жовтня 2004 року по вересень 2018 року – заступник декана інженерно-технічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2007 року по вересень 2019 року – доцент кафедри сільськогосподарських машин і механізованих технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року по жовтень 2020 року – асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2020 року по теперішній час – асистент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету (нині Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»).
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Навчальні посібники

 1. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія»,  В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.С. Ткачук. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  - 219 с.
 2.  Практикум з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» Розділ «Комп’ютерна графіка» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2022. -129 с.
 3.  Навчальний посібник з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» Розділ «Нарисна геометрія» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2022.- 219 с.
 4.  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (Нанесення розмірів на креслениках деталей. Розділ «Інженерна графіка») для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології» В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.І. Дуганець, В.С. Ткачук. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ»,  2022. 112 с.
 5. 5.Практикум з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» розділ «Нарисна геометрія»  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт»,  275 «Транспортні технології» В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.С. Ткачук. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ»,  2022. 120 с.
 6. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Деталі машин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт». В.В. Девін, В.С. Ткачук, В.Ю. Бурдега, Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. 166 с.
 7. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт». В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега, Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. 390 с.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з дисципліни «Інженерна та компютерна графіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» »  / В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  64 с.
 2. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія»  / В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020.  98 с.
 3.  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія»/ Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю.  Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 110 с.    

Патенти

Пат.148475 U Україна, МПК В23Р 6/00. Спосіб відновлення лемеша культиватора-плоскоріза / (Україна) - № u 2021 01539; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл.№32. – 4с.

Наукові статті

 1. Павло Федірко, Владлен Девін, Василь Ткачук, Василь Бурдега Виготовлення і математичні моделі апаратів високого тиску, підсилених обмотуванням склопластиком [Електронний ресурс]  Bulletin of Lviv National Environmental University. Agroengineering Research. – 2022. – № 26. – с. 159–163. – Режим  доступу:  https://doi.org/10.31734/agroengineering2022.26.159 
 2.  В. Девін, В. Ткачук, В Бурдега Використання некомерційного навчального програмного забезпечення у викладанні дисципліни механіка матеріалів і конструкцій    стаття               Заклад вищої освіти "Подільський державний університет". Херсон: Олді+. – 2022. – с. 226–235.       
 3.  В. В. Девін, В. С. Ткачук, В.Ю Бурдега  Активація сепарації технологічної маси на сепаруючих робочих поверхнях [Електронний ресурс]             Podilian Bulletin Agriculture Engineering Economics. – 2023. – № 33. – с. 97–103. – Режим доступу: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-2-11