1081

Девін Владлен В'ячеславович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 067-155-53-32
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2994-3144
ScholarPublons

Місце і дата народження:
16 липня 1963 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 1985 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (сьогодні Заклад вищої освіти «Подільський державний університет») за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженер-механік.

Кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності роботи картоплекопача за рахунок застосування в конструкції роторного грудкоподрібнювача» захистив у 1994 році.

В 2005 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Теоретичне дослідження міцності деталей сільськогосподарських машин методом скінчених елементів», «Використання новітніх педагогічних технологій в навчальному процесі»


Викладає навчальні дисципліни:
«Деталі машин», «Інженерна механіка», «АРМ інженера».


Діяльність:

 • з серпня 1985 року по січень 1989 року – працював майстром виробничого навчання Кам'янець-Подільського СПТУ-44;
 • з січня 1989 року перейшов на роботу до Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту на посаду асистента кафедри охорони праці;
 • з 1991р. по 1994 р. аспірант Білоруського інституту механізації сільського господарства (пізніше Білоруський аграрно–технічний університет);
 • 1994 – 2000 р.р. асистент, потім доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Подільської аграрно-технічної академії;
 • 2000 – 2015 р.р. завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін і фізики Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2015  –  2019 р.р. доцент кафедри фізики і загальнотехнічних дисциплін;
 • 2019  –  2020 р.р.  завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін;
 • 2020  –  2023 р.р.  доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін.
 • 2023 р.р.  -   по теперішній час - асистент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін

Наукові статті

 1. Кобець, А. Землеробська механіка. Т. 2. Теоретичні основи сільськогосподарської механіки [Текст] : монографія / А. Кобець, А. Дем’яненко, О. Береза,
  О. Глонь, І. Горошко, В. Гурідова, В. Девін, С. Зданевич, Д. Клюшник, М. Науменко. – Дніпро: “Свідлер А.Л”, 2022. – 712 с.
 2. Девін, В. Використання некомерційного навчального програмного забезпечення у викладанні дисципліни механіка матеріалів і конструкцій [Текст] : монографія /В. Девін, В.Ткачук, В. Бурдега; Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон : Олді+, 2022. – 422 с. с 226-235
 3. Yermakov S., Hutsol T., Devin V., Oleksiyko S., Potapskyi P. The effectiveness of cognitive digressions in classes of general technical disciplines in institutions of higher education of agro-technical direction.  Engineering For Rural Development. Jelgava, 2022. Pp.460-465 DOI: 10.22616/ERDev.2022.21.TF154 
 4. Devin V., Yermakov S., Gorbovy O., Pidlisnyj V., Semenov A. Research on Working Bodies of Hammer Crushers Employing the Finite Element Method. Vide. Tehnologija. Resursi - Environment. Technologies. Resources. V.3. Rezekne, Latvia. 2023. Pp. 65 – 68 

Методичні рекомендації

 1. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (Нанесення розмірів на креслениках деталей. Розділ «Інженерна графіка») В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.С. Ткачук. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ»,  2022. 112 с.
 2. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Деталі машин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт». В.В. Девін, В.І. Дуганець, В.С. Ткачук, В.Ю. Бурдега, Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ»,  2023. 166 с.
 3. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт». В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега, Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ»,  2023. 390 с.