2200

Бончик Віталій Семенович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 0963411080
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-9155-2465
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
27 травня 1964 року в с.Савчиці Кременецького району Тернопільської області.


Освіта:
Вища. В 1990 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Механізація сільського господарства". Кваліфікація інженер-механік.

В 2007 році закінчив ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права" за спеціальністю "Інтелектуальна власність", кваліфікація – професіонал з інтелектуальної власності.

Кандидатську дисертацію на тему: "Розробка та обґрунтування параметрів ротаційного картоплекопача" захистив у 2001 році.

Вчене звання доцента кафедри ремонту машин та енергообладнання присвоєно у 2006 році.


Напрям наукового дослідження:
«Розробка та обґрунтування сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин»


Викладає навчальні дисципліни:
«Ремонт машин та обладнання», «Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання», «Основи сертифікації автомобілів», «Відновлення деталей»,  «Патентознавство».


Діяльність:

 • З липня 1990 року по березень 1996 року – головний інженер агрофірми ім. Богдана Хмельницького Кременецького району Тернопільської області.
 • З квітня 1996 року по квітень 1999 року – аспірант кафедри сільськогосподарських машин Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З травня 1999 року по серпень 2000 року – науковий співробітник наукової частини Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З вересня 2000 по серпень 2001 року – асистент кафедри механізації тваринництва Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З вересня 2001 року по серпень 2005 року – в.о. доцента кафедри сільськогосподарських машин Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2021 року – Заклад вищої освіти «Подільський державний університет).
 • З вересня 2003 року по серпень 2004 року – заступник директора інституту механізації і електрифікації сільського господарства Подільської державної аграрно-технічної академії з наукової роботи.
 • З вересня 2005 року по серпень 2019 року – доцент кафедри ремонту машин та енергообладнання Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2005 року по серпень 2015 року – завідувач відділу з патентно-ліцензійної роботи (за сумісництвом) Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З січня 2014 року по теперішній час – представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) у Державній службі інтелектуальної власності України.
 • З вересня 2019 року по жовтень 2020 року -  доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2020 року по теперішній час -  доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету (нині Заклад вищої освіти «Подільський державний університет).
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті :

 1. Бончик В.С. Ротаційний картоплекопач // Винахідник і раціоналізатор "Новітні ідеї, рішення, технології та проекти". – 2005. - №9. – С. 28 – 29.
 2. Бончик В.С. Організація інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах аграрного напрямку // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки».- К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2014. - С.46-49.
 3. Бончик В.С., Федирко П.П., 2015. Результаты экспериментальных исследований геометрических параметров картофельной грядки при работе картофелеуборочных машин// MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2015. – Vol.17. No5. 3-6.
 4. Бончик В.С., Федірко П.П., Кроль В.О. Особливості захисту авторського права на навчально-методичні матеріали. Збірник наукових праць "Аграрна освіта"/ За заг. ред. І.М.Бендери, В.І.Дуганця - Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Ф.І., 2015.  - С.127-129.
 5. Бончик В.С., Федірко П.П., Мигаль В.Г. Підвищення ресурсу ексцентрикового механізму коренезбиральної машини. Збірник наукових праць ПДАТУ. Технічні науки.Вип.24, Ч.2 - Кам'янець-Подільський, 2016. –   С. 14-18.
 6. Бончик В.С., Федірко П.П. Дослідження сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин /Сучасні проблеми землеробської механіки.  Збірник наукових праць XVІІІ-ї  Міжнародної наукової конференції. (16-18 жовтня 2017р., м. Кам'янець-Подільський), Тернопіль: Крок, 2017.–  С. 21-23.
 7. Бончик В.С., Федірко П.П., Дудчак Т.В. Проблеми комбайнового збирання картоплі на важкосуглинкових ґрунтах / Подільський Вісник: Сільське господарство. Техніка. Економіка. Міжнародний науковий журнал. Вип.27.Частина 3.- Кам'янець-Подільський, 2018. – С.45-48.
 8. Бончик В.С, Федірко П.П., Лісовий С.М. Перспективи стратегії розвитку біоенергетичних технологій в Україні / Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин та знарядь» – Житомир,  2019. – С.100-101.       
 9. Бончик В.С, Федірко П.П., Радченко Б.С. Основні переваги професійної діагностики дизельної паливної апаратури / Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин та знарядь» – Житомир,  2019. – С.102-103.     
 10. Бончик В.С, Федірко П.П., Федосєєв К.Л. Дослідження зношування робочих органів грунтообробних машин / Збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» – Житомир,  2020. 112-113с.
 11. Бончик В.С, Федірко П.П., Грищук М.В. Аналіз сезонного напрацювання бурякозбиральних комбайнів / Збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» – Житомир,  2020. 115-116 с.
 12. Бончик В.С, Дуганець В.І., Бугера А.І. Аналіз стану поверхонь зношування наральникових сошників / Збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» – Житомир,  2020. 117 с.
 13. Бончик В.С, Дуганець В.І., Кудерський П.О. Оцінка зносу лап культиваторів уздовж довжини різальної кромки / Збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» – Житомир,  2020. 114 с.
 14. Бончик В.С., Дуганець В.І., Хрустінський В.Б. Планування самостійної роботи з дисципліни «Патентознавство» у навчальних закладах вищої освіти. Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць. 02 жовтня 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). - Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2020. –   С. 27-28.
 15. Дуганець В.І., Бончик В.С., Дудчак Т.В. Значимість вивчення дисципліни "Дослідження і оптимізація процесів при ремонті машин" здобувачами вищої освіти спеціальності "Агроінженерія" освітнього ступеня "Магістр". Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць. 02 жовтня 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). - Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2020. –   С. 56-57. 
 16. V. Bonchik. Method for determining the kinematic parameters of the vertical rotor blades for the destruction of the tuberous layer (Ukraine) / Vitaliy Bonchik, Vladimir Volsky. //Mechanization and electrification of agriculture: nationwide collection / NSC "IAEE". Glevakha, Issue 12 (111). 2020. – P.82-90.  https://journal.imesg.gov.ua/. DOI: https://doi.org/10.37204/0131-2189-2020-12-10
 17. 18. Бончик В.С., Вольський В.А., Лисанюк В.Г. «Наукові основи механізованого збирання картоплі в умовах важких ґрунтів»: Монографія ННЦ«ІМЕСГ» / К. – Глеваха, 2021. - 212 с.
 18.  Justification of parameters for  novel  rotary  potato  harvesting  machine /  V. Bulgakov1,  V. Bonchik2, I. Holovach1, I. Fedosiy1, V. Volskiy3, V. Melnik4, Ye. Ihnatiev5 and J. Olt6*/Agronomy Research 19(X), 2021, Agronomy Research 19(S2), 984-1007, 2021 https ://doi.org/10.15159/AR.21.079.
 19.  Experimental research into operation of potato harvester with rotary tool / Yevhen Ihnatiev1, Volodymyr Bulgakov2, Vitaliy Bonchik3, Zinoviy Ruzhylo2, Anatoliy Zaryshnyak4,Volodymyr Volskiy5, Viktor Melnik6, Juri Olt7 */Journal of Agricultural Science1 • XXXII • 2021 xx-xx https://doi.org/10.15159/jas.21.15
 20.       21.Theoretical investigation of rotary digging tool parameters for potato tubers /
 21. Volodymyr Bulgakov1, Ivan Holovach1, Vitaliy Bonchik2, Semjons Ivanovs3, Volodymyr Volskiy4, Juri Olt5 */ Journal of Jelgava, 1781-1788, 2021.
 22.  https://doi.org/ 10.22616/ERDev.2021.20.TF392
 23.  22.Theoretical research into operation of rotary potato harvester/ Olt J., Bulgakov V., Bonchik V., Ruzhylo Z., Volskiy V., Melnik V., Ihnatiev Y., Kaletnik H.*/ Agronomy Research. Vol. 19 (3), Р. 1640–1658, 2021. https://doi.org/10.15159/ar.21.111
 24.  Василь Дуганець, Віталій Бончик «Значення вивчення дисципліни «інженерний менеджмент» здобувачами вищої освіти спеціальності «Агроінженерія» освітнього ступеня «магістр» та методика її викладання» /Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції: монографія / за заг. ред.: В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон : Олді+, 2022. – С.357-365 ISВN 978-966-289-635-0
 25. Бончик В.С, Дуганець В.І., Федірко П.П. Вплив забрудненості і обводнення дизельного палива на працездатність паливної апаратури / Збірник тез XXIII Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвяченої 122-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка 16 – 18 жовтня 2022 року – Житомир,  2022. - 198-200 с. 
 26. Бончик, В.С., Дуганець В.І., Кондзелко Н.О. Діагностування працездатності трансмісії гусеничного трактора. Збірник тез IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» – Житомир, 2023. - 83-84 с

Патенти:

 1. Пат. 98371 U Україна, МПК В 23 К 9 / 00.  Пристрій для подачі зварювального дроту / Бончик В.С., Шишов П.О., Хвесюк Б.П. (Україна) - № 2014 12173; Заявлено 11.11.2014; Опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8. – 4 с.
 2. Пат. 118354 U Україна, МПК В 23 К 9 / 04.  Спосіб наплавлення самозаточуючих лез ріжучих дискових деталей / Бончик В.С., Заліско В.В., Федірко П.П. (Україна)- № u 2016 12916; Заявлено 19.12.2016; Опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15. – 4 с.
 3. Пат. 134004 U Україна, МПК В23Р 6/00. Спосіб відновлення зношених поверхонь деталей машин / Бончик В.С., Вархал А.Я.,  Федірко П.П., Оленюк О.А.  (Україна) -№ u 2018 12066; Заявлено 05.12.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 4 с.
 4. Пат. 134002 U Україна, МПК В60S 5/00. Спосіб відновлення газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння / Бончик В.С., Субчак В.В.,  Федірко П.П., Оленюк О.А.  (Україна) -№ u 2018 12064; Заявлено 05.12.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 4 с.
 5. Пат. 143785 U Україна, МПК А01В 13/00. Знаряддя для обробітку грунту / Бончик В.С., Дуганець В.І., Федірко П.П., Дубік В.М. (Україна) - № u 2020 01576; Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15. – 4 с.
 6. Пат. 143786 U Україна, МПК А01С 1/00. Спосіб передпосівної обробки насіння кормових буряків / Дуганець В.І., Бончик В.С., Дудчак Т.В., Морозов В.В. (Україна) - № u 2020 01580; Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15. – 4 с.
 7. Пат. 144935 U Україна, МПК А01С 7/00. Привод висівного апарата багатоопорних і широкозахватних сівалок / Дуганець В.І., Бончик В.С., Федірко П.П., Вільчинська Д.В., (Україна) - № u 2020 01577; Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.11.2020, Бюл. № 21. – 4 с.
 8. Пат. 144936 U Україна, МПК А01D 21/00. Підкопуючий пристрій коренебульбозбиральної машини / Бончик В.С., Дуганець В.І., Кузьмінська І.М., Дубік В.М. (Україна) - № u 2020 01578; Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.11.2020, Бюл. № 21. – 4 с.
 9. Пат. 148467 U Україна, МПК В01D 25/38. Фільтр для очищення дизельного палива / Володимир ІВАНИШИН, Василь ДУГАНЕЦЬ, Віталій ПІДЛІСНИЙ, Віталій БОНЧИК, Олександр ОЛЕНЮК - № u 2021 01439; Заявлено 22.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
 10. Пат. 148468 U Україна, МПК В29С 35/00. Переносний вулканізаційний пристрій для ремонту гумових полотен / Володимир ІВАНИШИН, Юрій ПАНЦИР, Василь ДУГАНЕЦЬ, Віталій ПІДЛІСНИЙ, Віталій БОНЧИК - № u 2021 01450; Заявлено 22.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
 11. Пат. 152598 U Україна,  МПК  В02В 1/04. Пропарювач для зерна / Іванишин В.В.,  Панцир Ю.І.,  Дуганець В.І.,  Підлісний В.В.,  Бончик В.С.,  (Україна) - № u 2022 01212; Заявлено 14.04.2022; Опубл. 22.03.2023, Бюл. № 12.– 4 с.
 12.  Пат. 152599 U Україна,  МПК  В02В 1/08. Установка для підготовки зерна круп’яних культур до переробки в крупу / Іванишин В.В.,  Панцир Ю.І.,  Дуганець В.І.,  Підлісний В.В.,  Бончик В.С.,  (Україна) - № u 2022 01215; Заявлено 14.04.2022; Опубл. 22.03.2023, Бюл. № 12.– 4 с.
 13.  Пат. 152600 U Україна,  МПК  В02С 18/00. Пристрій для подрібнення харчових матеріалів /  Бончик В.С.,  Дуганець В.І.,  Підлісний В.В., Семенов О.М., Федорів В.М. (Україна) -  № u 2022 01463; Заявлено 06.05.2022; Опубл. 22.03.2023, Бюл. № 12. – 4 с.

 Методичні рекомендації:

 1. Методичні вказівки з дисципліни "Ремонт машин та обладнання" до виконання розрахунково-графічної роботи/ В.С.Бончик, П.П.Федірко - Кам'янець-Подільський:  ПДАТУ,  2014. - 24 с.
 2. Методичні вказівки з дисципліни ""Проектування технологічних процесів в АПК" до виконання курсового проекту/ В.С.Бончик, П.П.Федірко - Кам'янець-Подільський:  ПДАТУ,  2014.  -  34 с.
 3. Методичні вказівки з дисципліни "Ремонт машин та обладнання" до виконання розрахунково-графічної роботи/ В.С.Бончик, П.П.Федірко - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2015. - 24 с.
 4. 4.Захист прав власників охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності" Методичні вказівки з дисципліни: "Інтелектуальна власність" до проведення практичних (лабораторних) занять із студентами ІТФ / В.С.Бончик. - Кам'янець-Подільський. - ПДАТУ, 2015. - 20 с
 5. Методичні вказівки з дисципліни: "Інтелектуальна  власність"  до проведення  практичних (лабораторних) занять із студентами ІТФ Оформлення документації для набуття прав на промисловий зразок/ В.С.Бончик. - Кам'янець-Подільський. - ПДАТУ,  2015. -  22 с.
 6. Методичні вказівки до проведення практичних (лабораторних) занять з дисципліни «Патентознавство» на тему «Оформлення документації для набуття прав на винахід (корисну модель)» для студентів інженерно-технічного факультету за ОС «бакалавр» / ПДАТУ- В.С.Бончик. - Кам'янець-Подільський, 2017. -  24 с.
 7. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Ремонт машин та обладнання " для студентів інженерно-технічного факультету за ОС «бакалавр» /В.С.Бончик, П.П.Федірко - Кам'янець-Подільський:  ПДАТУ, 2017. - 40 с.
 8. Тестові завдання з  дисципліни: "Ремонт машин та обладнання" для перевірки знань студентів інженерно-технічного факультету за ОС «бакалавр»  Варіанти: 1-5 / В.С.Бончик, П.П.Федірко - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – 12 с.
 9. Захист прав власників охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності: Методичні   рекомендації   до    практичних      занять  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С. Бончик - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. –     24 с.
 10. Бончик В.С. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» для  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С. Бончик, В.І. Дуганець - Кам'янець-Подільський:  ПДАТУ, 2020. - 42 с.
 11. Бончик В.С. Складання ліцензійного договору на об'єкти інтелектуальної власності: Методичні рекомендації  до  практичних  занять з дисципліни «Патентознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С. Бончик, В.І. Дуганець - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 26с.
 12. Бончик В.С. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» для  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 015 «Професійна освіта / В.С. Бончик, В.І. Дуганець - Кам'янець-Подільський:  ПДАТУ, 2020. - 42  с.
 13. Бончик В.С. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Інженерний менеджмент" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі ОС бакалавр за спеціальністю 208 «Агроінженерія», 015 «Професійна освіта» В.І. Дуганець, В.С. Бончик, - Кам'янець-Подільський:  ПДАТУ, 2020. - 42  с.
 14. Бончик В.С. Розрахунок економічної ефективності від  використання   винаходів, раціоналізаторських   пропозицій: Методичні   рекомендації  до   практичних  занять з дисципліни «Патентознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С. Бончик, В.І. Дуганець - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 26 с.
 15. Бончик В.С. Синтез нових рішень одним із сучасних методів (системних, асоціативних, алгоритмічних): Методичні   рекомендації  до   практичних  занять з дисципліни «Патентознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С. Бончик, В.І. Дуганець - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 16с.
 16. Комплект електронного методичного забезпечення навчальної дисципліни "Ремонт машин та обладнання" Бончик В.С., 2022.
 17.  Методичні рекомендації до   лабораторних   занять з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /             Бончик В.С., Дуганець В.І., Семенишена Р.В. - Кам’янець-Подільський:  ЗВО«ПДУ», 2022. – 52 с.
 18. Оформлення матеріалів заявки на реєстрацію авторського права на твір: Методичні рекомендації до   практичних  занять з дисципліни «Патентознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С. Бончик, В.І. Дуганець, П.П. Федірко - Кам’янець-Подільський:  ЗВО«ПДУ», 2023. – 32 с.
 19.  Методичні рекомендації до  виконання  лабораторних робіт з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Семенишена Р.В. ,Дуганець В.І., Бончик В.С.,  - Кам’янець-Подільський:  ЗВО«ПДУ», 2023. – 66 с.
 20.  Комплект електронного методичного забезпечення навчальної дисципліни "Патентознавство" Бончик В.С., 2023.