1743

 1. Семенишена Руслана Володимирівна
 2. Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
  Вчене звання: доцент
: (097) 289-71-62
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: 0000-0002-2969-3635


Місце і дата народження:
1 липня 1974 року в с. Кам'янка Кам'янець- Подільського району Хмельницької області.

Освіта:
Повна вища. В 1996 році закінчила Кам'янець-Подільський державний університет (фізико–математичний факультет) за спеціальністю «Фізика та основи інформатики». У 2005 році закінчила Кам'янець-Подільський національний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача. У 2017 році здобула другу вищу освіту Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Агроінженерія».

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування наукового світогляду старшокласників у процесі вивчення фізики» захистила у 2015 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2019 році.

Напрям наукового дослідження:
«Дослідження методичних підходів у напрямі підвищення наукового рівня навчання загальнотехнічних дисциплін».

Викладає навчальні дисципліни:
«Інженерна механіка», «Технічна механіка», «Стандартизація і сертифікація техніки і обладнання», « Методика викладання загальнотехнічних дисциплін»

Діяльність:

 • З вересня 1996 року по грудень 2013 року –  вчитель фізики в Кам'янець-Подільській загальноосвітній школі № 15.
 • З жовтня 2012 року по травень 2015 року – асистент  кафедри загальнотехнічних дисциплін і фізики Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • 3 травня 2015 року по жовтень 2017 року – асистент кафедри фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2017 року листопад 2019 року – асистент кафедри фізики і загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З листопада 2019 року по жовтень 2020 року – асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2020 року по теперішній час – асистент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету (нині Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»).
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
 • З вересня  2023 по теперешній час – доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»).

Наукові статті:

 1. Семенишена Р.В. Структурно-логічна схема як метод систематизації і узагальнення знань учнів для цілеспрямованого формування наукового світогляду/ Семенишена Р.В.// Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014 р. -№ 14. – С. 69-76
 2. Семенишена  Р.В. Формування наукового світогляду студентів в процесі виконання лабораторних робіт/ Р.В. Семенишена/ Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі, Вип. 15. - С. 106-113
 3. Семенишена Р.В. Значущість технічних дисциплін у процесі професійної підготовленості майбутніх фахівців [Текст] /Р.В. Семенишена, О.В. Шевчук// Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі, Вип. 20. - С. 14-18
 4. Semenyshena R. Didactic formation principles of the profession competence when teaching natural sciences and mathematics in the higher educational institutions/ R Semenyshena, І.Semenishina// Central European Journal for Science and Research. Pedagogika Psychologie A Sociologie. №17 2016. P. 30-35.
 5. Семенишена Р.В. Методи та прийоми організації ефективного засвоєння навчального матеріалу в процесі викладання лекцій / С.В. Єрмаков, Р.В. Семенишена // Науковий журнал «Молодий вчений» № 11(38) листопад, 2016. – С. 432-435.
 6. Семенишена Р.В. Методичні можливості тестових завдань у напрямі  підвищення наукового рівня навчання фізики/ Р.В. Семенишена, Л.Ю. Благодаренко// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.- Випуск 146.- Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.- Чернігів: ЧНПУ, 2017- С.13-17
 7.  Семенишена Р.В. Формування наукового світогляду студентів вищих навчальних закладів у навчальному процесі / Р.В. Семенишена, Л.Ю.Благодаренко// Наукові записки. – Випуск 11. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кропивницький : РВ КДПУ ім. В. Вінніченка, 2017 – С. 128 -132 с.
 8. Семенишена Р.В. Комбіновані системи постачання приватного будинку із  застосуванням альтернативних джерел енергії. [Текст]/ Р.В. Семенишена, І.Д. Гарасимчук, Ю.І. Панцир, П.В. Потапський, А.В. Горбовий// Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальнй науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2019. – Вип. 1/2019 ( 45). – C. 65-71.
 9. Semenyshyna R. Studi of the effect of grain pipe variations on the supply of grain in coulter spase / Semenyshena R., Rud A., Pavelchuk Y., Mykhailova L.,Dumanskyi O// Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. ICORES, 2018 p.p.989- 999
 10. Semenyshena R, Zbaravska L, Chaikovska O., Duhanets V. Interdisciplinary approach to teaching physics to students majoring in agrarian engineering and agronomy/ Lesia Zbaravska, Olga Chaikovska, Ruslana Semenyshena, Viktor Duhanets// Independent journal of  management  production. – 2019. – Vol 10,  No 7 ( Special Edition PDATU). – P. 645-657 (Web of Science)
 11. Семенишена Р. Процес сепарації та технологічні параметри сепаратора картопляного вороху [Текст]/ Комарніцький С., Семенишена Р., Фірман Ю.// Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових міжнар. наук.-практ.конф.Ч2(20-21березня 2019 р., м. Кам'янець-Подільський).- Тернопіль : Крок, 2019.- С. 131-134
 12. Семенишена Р. Енергоефективність комбінованої системи «Енергія Сонця та теплова енергія грунту» для приватного будинку[Текст]/Гарасимчук І., Потапський П., Семенишена Р.// Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових міжнар. наук.-практ.конф.Ч2( 20-21березня 2019р., м. Кам'янець-Подільський).- Тернопіль : Крок, 2019.- С. 66-68
 13. Cеменишена Р. Обгрунтування математичного моделювання конструкції двоканального геліоколектору для сушіння сільськогосподарських рослин та матеріалів[Текст]/Гарасимчук І., Семенишена Р., Грищенко В. // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць. Матеріали міжнар. наук.-практ.конф.Ч2( 20-21березня 2019р., м. Кам'янець-Подільський).- Тернопіль : Крок, 2019.- С. 68-71
 14. Семенишена Р.В., Годованюк А.В. Формування наукового світогляду студентів під час виконання лабораторних робіт в умовах інклюзивного навчання. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам'янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2019. Вип. 2. С. 192-200.
 15. Семенишена Руслана. Методичні аспекти організації та проведення практичних занять з дисципліни «Технічна механіка». Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІV міжнар. наук.- метод. конф. 02 жовтн. 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець–Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – 155-158  с.
 16. Семенишена Руслана. Аналіз технічних характеристик відомих фотоелектричних енергоустановок спостереження за Сонцем Ефективне використання енергії стан і перспективи: збірник наукових праць ІІІ Регіональної студентської науково-практичної конференції 19 листопада 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський, 2020. – 137-139 с.
 17. Семенишена Р.В. Комп'ютерні технології в розрахунку геометричних характеристик складених перерізів[Електронний ресурс] / В.В. Девін, В.С Ткачук, В.Ю. Бурдега // Open educational е-environment of modern University.- 2021.-Вип.10.-С. 67-76.- Електрон. версія друк. вид.- Режим доступу: https://openedu.kubg. edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/362
 18. Семенишена Р.В. Методические основы организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения общеинженерных дисциплин. [Електронний ресурс] /Олексийко С.Л.// Nauka I Studia (Польша).- 2021.-  Вип.4.- С. 111-117.- Електрон. версія друк. вид.- Електрон. версія друк. вид.- Режим доступу: http://nauka-i-studia.info/ojs/index.php/pl_ojs/article/view/131
 19. Ruslana Semenyshena. Проектирование лемешно-полочной поверхности картофелеуборочной машины. [Електронний ресурс] /Sergiy Hrushetskiy// Středoevropský věstník pro vědu a výzkum ( Чехия).-2021; Випуск 4.- С.38-47. Режимдоступу: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1207045.pdf
 20. Semenyshena R. The Heap Parts Movement on the Share Board Surface of the Potato Harvesting Hrushetskyi /S.,Yaropud V., Kupchuk I.,Semenyshena R.  Machine,// Bulletin of the Transilvania University of Brasov Series It:: Forestry Wood Industry Agricultural Food Engineering Vol. 14(63) No. 1 – 2021. S.127-140. http://doi.org/10.31926/ but.fwiafe.2021.14.63.1.11  (Scopus).
 21. Семенишена Р.В., Роль віртуальних лабораторних робіт у формуванні фахової компетентності студентів в умовах дистанційного навчання / Шевчук О.В. Семенишена Р.В. // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: С.В. Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Випуск 27: Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. С. 128-131.
 22. Динич А.Ю., Семенишена Р.В. Розвиток цифрової компетентності у умовах соціально-економічного розвитку. Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). Київ : Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління». № 6(11). 2022. С. 83-91.
 23. Семенишена  Р.В., Шевчук О.В. Формування фахової компетентності студентів в умовах дистанційного начання віртуальним лабораторним практикумом. Журнал «Перспективи та інновації науки» Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). Київ: Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» № 1(6) 2022. С. 331-338. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952. 2022. 1(6). С. 331-338.
 24. Semenyshena R,  Control of the Quality and Safety of Dairy Products in Ukraine: International and Legal Aspects / Tetiana Prylipko, Inna Kuzminska, Lesia Sheludchenko, Tetiana Koval // European Food and Feed Law Review ‒ Volume 18 (2023), Issue 1. ‒ Pages 22-30. https://effl.lexxion.eu/issue/EFFL/2023/1. (Scopus).
 25. Семенишена Р.В. Віртуальні лабораторні роботи – спосіб формування експериментаторської компетенції здобувачів вищої освіти. Наука і техніка сьогодні. Серія «Техніка» Випуск № 6(20). Київ : Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління». 2023. С. 89-101. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-6(20)
 26. Семенишена Р.В. Матеріалознавство у різних галузях науки, техніки та промисловості. Вісник науки та освіти. Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія». Випуск № 2(8). Київ : Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління». 2023. С. 557-568. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-2(8)

Патенти

 1. Семенишена Р.В. Пат.134344 Україна МПК (2019.01) Пневматичний прискорювач переміщення [Текст] // А.М. Божок, Р.В. Семенишена, Д.В. Вільчинська; заявник і патентовласник НУХТ. - № 2018 12540; заявл. 17.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.
 2. Семенишена Р.В. Пат.134105 Україна МПК (2019.01) Пристрій для двоступінчастого інтегрування сигналів  [Текст] // А.М. Божок, Р.В. Семенишена, Д.В. Вільчинська; заявник і патентовласник НУХТ. - № 2018 13080; заявл. 29.12.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 3. Семенишена Р.В. Пат.134086  Україна МПК (2019.01) Інтегруючий пристрій  [ТекстЇ]// А.М. Божок, Р.В. Семенишена, Д.В. Вільчинська; заявник і патентовласник НУХТ. - № 2018 128968; заявл. 26.12.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. №8.
 4. Семенишена Р.В. Пат. 137296 Україна МПК (2019.01) Диференціатор з настроювачем швидкості переміщення вихідного штока[ТекстЇ]// А.М. Божок, Р.В. Семенишена, Д.В. Вільчинська, О.В. Козак; заявник і патентовласник НУХТ. - № 201904128; заявл. 18.04.2019; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.
 5. Семенишена Р.В. Пат. 137509 Україна МПК (2019.01) Пристрій для диференціювання теплових сигналів (2019.01) [ТекстЇ] // А.М. Божок, Р.В. Семенишена, Д.В. Вільчинська, О.В. Козак; заявник і патентовласник НУХТ. - № 2019 03540; заявл. 08.04.2019; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20. 
 6. Семенишена Р.В.  ПАТ 147750 Україна МПК (2021.01) Температурний датчик автоматичної системи сигналізації [Текст] // А.М. Божок, Р.В. Семенишена, Д.В. Вільчинська; Козак О. М. заявник і патентовласник НУХТ.- № 2020 08509 ; заявл. 31.12.2020. опубл. 20.05.201219, Бюл. № 20
 7. Семенишена Р.В. ПАТ 146416 Україна МПК (2021.01) Диференціатор пневматичних сигналів систем автоматики [Текст] // А.М. Божок, Р.В. Семенишена, Д.В. Вільчинська; Козак О. М. заявник і патентовласник НУХТ.- № 2020 08509 ; заявл. 19.10.2020. опубл. 18.02.21, Бюл. № 7

Методичні посібники:

 1. Навчальний  посібник.  Теоретична механіка. Розділ I [Текст] / Р.В. Семенишена  // - Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2018 р.- 74 с.
 2. Навчально-методичний посібник "Теоретична механіка. Статика. Теорія і задачі" [Текст] / Р.В. Семенишена  // - Кам’янець-Подільський., 2018. – 96 с :
 3. Навчально- методичний посібник до самостійної роботи "Загальні питання з методики викладання з загальнотехнічних дисциплін"  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 015 «Професійна освіта»  [Текст] / Р.В. Семенишена  // - Кам’янець-Подільський., 2021. – 150 с.
 4. Практикум «Теоретична механіка. Статика.» Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 208 «Агроінженерія» [Текст] / Р.В. Семенишена,  В.В. Девін // - Кам’янець-Подільський., 2020. – 90 с  

Методичні рекомендації

 1. Семенишена Р.В., Збаравська Л.Ю., Слободян С.Б., Торчук М.В. Біофізика. Підготовка до лабораторних робіт: навчально-методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.110101 "Ветеринарна медицина"/ Р.В. Семенишена, Л.Ю. Збаравська,  С.Б. Слободян,   М.В. Торчук.–   Кам'янець-Подільський. – ПДАТУ, 2016. – 84 с.
 2. Семенишена Р.В., Збаравська Л.Ю., Слободян С.Б., Торчук М.В. Фізика з основами біофізики рослин. Підготовка до лабораторних робіт: навчально-методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.090101 "Агрономія"/ Р.В.  Семенишена, Л.Ю. Збаравська,  С.Б. Слободян, М.В. Торчук.–Кам'янець-Подільський. – ПДАТУ, 2016. – 70 с.
 3. Семенишена Р.В., ЗбаравськаЛ.Ю., Слободян С.Б., Торчук М.В. Фізика. Підготовка до лабораторних робіт: навчально-методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.010101 "Геодезія, картографія та кадастр"/ Р.В. Семенишена, Л.Ю. Збаравська,  С.Б. Слободян, М.В. Торчук.– Кам'янець-Подільський. – ПДАТУ, 2016. – 70 с.
 4. Семенишена Р.В., Збаравська Л.Ю., Слободян С.Б., Торчук М.В.  Фізика. Підготовка до лабораторних робіт. навчально.-методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово–паркове господарство"/Р.В. Семенишена, Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук.– Кам'янець-Подільський. – ПДАТУ, 2016. – 76 с.
 5. Семенишена Р.В., Збаравська Л.Ю., Слободян С.Б., Торчук М.В.  Біофізика. Підготовка до лабораторних робіт: навчально.-методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".– Кам'янець-Подільський. – ПДАТУ, 2016. – 74 с.
 6. Семенишена Р.В., Збаравська Л.Ю., Слободян С.Б., Торчук М.В.  Фізика. Підготовка до лабораторних робіт: навчально-методичні вказівки для студентів напряму підготовки  6.100101 «Енергетика те електротехнічні  системи в агропромисловому комплексі».– Кам'янець-Подільський. – ПДАТУ, 2016. – 74 с.
 7. Семенишена  Р. В., Ткачук В.С.  Технічна  механіка. Статика. Методичні  рекомендації до лабораторних занять для студентів напряму підготовки 275 «Транспортні технології» /Р.В. Семенишена., В.С. Ткачук. –  Кам'янець-Подільський. – ПДАТУ, 2018. – 34 с.
 8. Девін В.В., Семенишена Р.В. Інженерна механіка. Статика твердого тіла.  Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / В.В. Дєвін,  Р.В. Семенишена. – Кам'янець-Подільський.- ПДАТУ, 2017. – 34 с.
 9. Семенишена Р.В., Ткачук В.С. Інженерна механіка. Кінематика. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки 141» Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Кам'янець-Подільський. – ПДАТУ, 2017. – 40 с.
 10. Семенишена Р. В., Ткачук В.С. Теоретична механіка. Динаміка . Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів інженерно-технічного факультету за спеціальністю 208«Агроінженерія» / Р.В. Семенишена, В.С. Ткачук. – Кам'янець-Подільський. – ПДАТУ, 2017. –32 с.
 11. Семенишена Р. В., Ткачук В.С. Теоретична механіка. Кінематика. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів інженерно-технічного факультету за спеціальністю 208«Агроінженерія» / Р.В. Семенишена, В.С. Ткачук. – Кам'янець-Подільський. – ПДАТУ, 2017. – 40 с.
 12. Семенишена Р.В. Методичні рекомендації «Інженерна механіка. Структурний аналіз механізмів. Кінематичне дослідження механізмів» для лабораторних занять студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  / Р.В. Семенишена, – Кам'янець-Подільський. – ПДАТУ, 2018. – 26 с.
 13. Семенишена Р.В., Ткачук В.С. Методичні рекомендації до лабораторних занять «Розтяг –стиск» з дисципліни «Інженерна механіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка /Р.В. Семенишена, В.С. Ткачук. – Кам'янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2019. - 18 с.
 14. Методичні   рекомендації  до   лабораторних   занять з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / Бончик В.С., Дуганець В.І., Семенишена Р.В. - Кам’янець-Подільський:  ЗВО«ПДУ», 2022. – 52 с.
 15. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Частина 1 «Діелектрики та магнітні матеріали» / О.А. ОЛЕНЮК, В.І. ДУГАНЕЦЬ, Р.В. СЕМЕНИШЕНА, М.О. СИНЧАК - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. – 63 с.
 16. Методичні   рекомендації  до   лабораторних   занять з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / Семенишена Р.В. Дуганець В.І., Бончик В.С.,  - Кам’янець-Подільський:  ЗВО«ПДУ», 2023. – 66 с.