Обговорено особливості підготовки фахівців спеціальності «Професійна освіта»

12 березня 2020 року на інженерно-технічному факультеті відбулося засідання круглого столу робочих проектних груп, представників студентського самоврядування та роботодавців по формуванню освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта».

В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів і магістрів та якості представлених освітньо-професійних програм взяли участь: представники деканату інженерно-технічного факультету-доценти Панцир Ю.І. та Слободян С.Б.; завідувач кафедри професійної освіти професор Дуганець В.І. (гарант); члени проектної групи – доценти Ляска О.П., Прокопова О.П., Роляк А.О.; студенти Шкільнюк О., Рибак Б., Голіней В. та інші.

Присутні на засіданні були й представники роботодавців – начальник управління освіти і науки Кам'янець-Подільської міської ради Мельник С.В.; директор Борщівського агротехнічного коледжу Козій Я.В., т.в.о директора Балинського ВПТУ №36 Чміль А.В.; базовий методист ЗВО I-II р. акр. міста Кам'янець-Подільського Червоноградська Н.В.; фахівець з профорієнтаційної роботи та працевлаштування Пантилей М.М.; представники науково-педагогічної спільноти – доктори педагогічних наук, професори КПНУ імені Івана Огієнка Атаманцук П.С., Мендерецький В.В.; кандидат педагогічних наук, викладач спеціальних дисциплін Кам'янець-Подільського фахового коледжу ПДАТУ Луговська А.М.

Учасники висловили свою думку про обґрунтованість розроблених освітньо-професійних програм, які дозволять забезпечити досягнення передбачених програмних результатів навчання та набути здобувачами вищої освіти програмних компетентностей зі спеціальності «Професійна освіта».

На засіданні були порушені дискусійні питання щодо можливостей дуальної освіти, вимог роботодавців до потенційних працівників, важливості наукової роботи здобувачів вищої освіти, набуття ними практичних навичок під час практик. Підводячи підсумки, учасники круглого столу підкреслили відповідність щодо послідовності вивчення дисциплін, переліку та обсягу обов'язкових і вибіркових компонентів розглянутих освітньо-професійних програм, що відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності, що сприятимуть забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців та створенню умов для усебічного розвитку особистості здобувачів.

Завідувач кафедри професійної освіти ПДАТУ,
доктор педагогічних наук, професор
Віктор Дуганець

 

Спеціальність 015 «Професійна освіта»

Витяг з протоколу
Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)
Рецензія 1
Другий рівень вищої освіти (магістерський)
Рецензія 1
Рецензія 2
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Рецензія 1