Патентно-ліцензійна робота Закладу вищої освіти “Подільський державний університет” у 2022 році

 

Патентно-ліцензійна робота протягом 2022 року була спрямована на охорону прав інтелектуальної власності, вдосконалення існуючих і створення нових зразків  підвищення ефективності їх використання, пошук нових технологічних рішень, підвищення якості науково-дослідних, дослідно-конструкторських та випробувальних робіт.

Робота з патентною документацією вчить не тільки вмінню знайти потрібну інформацію, але й аналізувати патентну ситуацію для вибору правильного шляху при виконанні будь-якої розробки. Як відомо, метою патентування є захист нової розробки на ринку товарів і послуг. Патентне право, яке поширюється на об'єкти інтелектуальної власності, забезпечує монопольне право на  використання на території України, або будь-якої іншої держави за умови патентування в обраній країні. Патентне право носить заборонний характер, тобто надає своєму власникові право забороняти третім особам використання запатентованого винаходу або корисної моделі без його дозволу. І, відповідно, дозволяти їм використання зазначених об'єктів інтелектуальної власності на договірних засадах.

Найважливішим елементом у вирішенні будь-якого завдання є його постановка. Чим більше часу ми витратимо на те, щоб правильно сформулювати завдання, яке стоїть перед нами, тим ближче підійдемо до його вирішення. Прикладами сформульованих завдань є складання патентних заявок, які подаються в патентне відомство, де проводиться  експертиза на відповідність їх умовам патентоздатності.

Інформація про патенти публікується у фаховому виданні Національного органу інтелектуальної власності “Промислова власність”.

Патентно-ліцензійна діяльність університету у 2022 році охоплювала різні галузі господарського комплексу України. Запропоновані принципово нові і вдосконалено існуючі конструкції пристроїв переробної галузі, гвинтових конвеєрів, способів переробки зернових матеріалів тощо.

Матеріали винаходів, на які отримані патенти України, використовуються в освітньому процесі, що дозволяє надавати здобувачам вищої освіти не лише теоретичні, а й практичні знання з технічних дисциплін і тим самим покращувати якість навчання.

Кращими винахідниками університету є: завідувач кафедри агроінженерії і системотехніки Анатолій РУДЬ,   доцент кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту  Віктор ДУБІК, доцент кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії Юлія ГОРЮК.

Протягом 2022 року проводилась робота у наданні допомоги здобувачам вищої освіти і викладачам університету в оформленні заявок на винаходи та корисні моделі, промислові зразки, реєстрацію авторського права, консультації щодо питань захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Постійно поповнюється патентний фонд університету, що значною мірою полегшує роботу щодо створення нових винаходів і корисних моделей.

За 2022 рік  подано 16 заявок на винаходи і корисні моделі, отримано 14 патентів на винаходи і корисні моделі, з яких статус юридичної особи мали 12 охоронних документів. Окрім того, отримано два свідоцтва на реєстрацію авторського права на твір і одне свідоцтво про державну реєстрацію сорту гречки “Подільська”.

 

Віталій БОНЧИК,

доцент кафедри технічного сервісу і

загальнотехнічних дисциплін, патентний повірений