1889

Гайбура Юлія Анатоліївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

: (097) 535 30 97
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-2267-4968
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
6 січня 1970 року в с. Зіньків Віньковецького району Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 1992 році закінчила Камʼянець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства», здобувши кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.
Кандидатську дисертацію на тему: «Формування економічних зв'язків підприємств з виробництва і переробки м'яса в умовах ринкових відносин» захистила у 1996 році.
У 2000 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства»


Викладає навчальні дисципліни:
«Фінансовий аналіз», «Державний фінансовий контроль», «Теорія економічного аналізу», «Аналіз господарської діяльності»


Діяльність:

 • З травня 1992 року по листопад 1993 року – працювала бухгалтером у колгоспі ім. Артема Віньковецького району Хмельницької області.
 • З грудня 1993 року по грудень 1996 року – аспірантка кафедри статистики і аналізу Львівського державного аграрного університету.
 • З січня 1997 року по жовтень 2004 року – асистент, а пізніше – доцент кафедри управлінського обліку і аудиту Подільської державної аграрно-технічної академії
 • З листопада 2004 року по серпень 2010 року – доцент кафедри аудиту та економічного аналізу Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2010 року по теперішній час – доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Методичні підходи щодо оцінки і прогнозування прибутковості підприємства. /Ю.А. Гайбура // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2023. – Випуск 1(38). – С. 118–124. DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2023-1.17
 2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства /Ю.А. Гайбура, А.В. Горєлов // Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Камʼянець-Подільський, 14 квітня 2023 року). – Камʼянець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», 2023. – С. 42–44
 3. Прибутковість діяльності підприємства: економічний зміст та фактори підвищення /Ю.А. Гайбура, О.В. Леськов //Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу: II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія (м. Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2023 р.). Кам’янець-Подільський : НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». – 2023. С. 554.
 4. E. Shahini, N. Korzhenivska, Yu. Haibura, O. Niskhodovska, I. Balla Ukrainian Agricultural production profitability issues. Journal "SCIENTIFIC HORIZONS" Volume 26, No. 5 2023. P. 123-137. DOI: 10.48077/scihor5.2023.123 (Scopus)
 5. Гайбура Ю.А. Деякі аспекти аналізу і прогнозування фінансового стану підприємств в умовах кризи / Ю.Гайбура // Інформаційні та інноваційні технології в XXI столітті: матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції. 15-16 вересня 2022 р. Польща : Вища технічна школа в Катовіце. – 2022. – С. 355–378. DOI: 10.54264/M014. https://cutt.ly/jBnYRQC
 6. Механізм формування фінансових ресурсів аграрних підприємств / Ю.А. Гайбура // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХХІІI Міжнародного науково-практичного форуму, 4–6 жовтня 2022 року. Львів. – 2022. – С. 36–38.
 7. Тryhuba A., Tryhuba I., Mykhalchyshyna L., Mushenyk I., Koval N., Haybura Yu. Forecasting the time stock for chemical plant protection based on computer simulations / Anatolii Тryhuba, Inna Tryhuba, Larysa Mykhalchyshyna, Iryna Mushenyk, Nonna Koval, Yuliia Haybura // Independent Journal of Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S402–S416. DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1782 (Web of Science)
 8. Аналітичний інструментарій управління фінансовими результатами підприємства в умовах кризи / Ю.А. Гайбура // Ефективна економіка. – 2021. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8913 (дата звернення: 16.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.103
 9. Information and analytical providion of budget support of institutional sectors of the economy (on the example of the agricultural sector of Ukraine / Radchenko O., Matveyeva M., Holovanova H., Makhyboroda K., Haibura Y. // Independent Journal of Management & Production. – 2020. – Vol 11, No 9. – P. 2355-2378. DOI: 10.14807/ijmp.v11i9.1418 (Web of Science)
 10. Концептуальні засади формування фінансових ресурсів підприємств за сучасних умов. / Ю.А. Гайбура //  Агросвіт. 2020. № 6. С. 14–22.
 11. Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. Investment providing sustainable development of rural areas in Ukraine/ Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. // Independent Journal of Management & Production. – 2020. – Vol 11, No 8. – P. 571-586. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1218 (Web of Science)
 12. Система управління фінансовими результатами підприємства. MODERN SCIENCE AND PRACTICE Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference Varna, Bulgaria 4-5 May, 2020. рр. 135–138. DOI - 10.46299/2020xv
 13. Управління фінансовим станом підприємства в умовах фінансової кризи. ХIV International scientific and practical conference «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. рр. 295–298. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/04/XIV-Conference-27-28-Stockholm-Sweden.pdf
 14. The strategy of institutional reform of the supreme audit institution: the case of Ukraine / Yulia Slobodyanik, Lesia Kondriuk, Yuliia Haibura // Independent Journal of Management & Production. – 2019. – Vol 10, No 7 (Special Edition PDATU). – P. 872-896. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.916 (Web of Science)
 15. Механізм формування прибутку підприємства.Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Ч.2.(20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський ). – Тернопіль : Крок, 2019. С. 97-99.
 16. Методичний інструментарій аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Проблеми підготовки фахівців – аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції.(04 жовтня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський ). – Тернопіль : Крок, 2019. С. 63–65
 17. Моніторинг фінансових результатів: сутність і підходи. Причорноморські економічні студії. Випуск 28, част.2, 2018. С. 101-106.
 18. Development of the method for structural-parametric optimization in order to improve the efficiency of transition processes in periodic systems. – Vol. 4/3 (94) Kharkiv: “Eastern-European Journal of Enterprise Technologies”, 2018. – р. 29 -36. (Scopus)

 Монографії

 1. Yuliia Haibura. Some aspects of analysis and forecasting of the financial state of enterprises in crisis conditions / Yu. Haibura // Information and innovative technologies in the turbulence era : monografia / Еdited by Natalia Afanasieva, Oleksandr Nestorenko. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2022. – Pp. 355–378. DOI: 10.54264/M014. https://cutt.ly/jBnYRQC
 2. Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства в сучасних умовах / Ю.А. Гайбура // Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія / за заг. ред.: В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон : Олді+, 2022. – С. 401–413 https://doi.org/10.32782/978-966-289-635-0-46
 3. Сучасний інструментарій управління прибутковістю підприємства / Ю.А. Гайбура // Наука XXI ед.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.1. Суспільні науки. – С. 59–77. https://doi.org/10.37406/sXXIcp.2021.v1.59
 4. The analysis and prediction of enterprise financial condition in the context of financial crisis., Innovations in science and education: challenges of our time / [ collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko]. – London: IASHE, 2016. pp. 45-49.

 Методичні рекомендації

 1. Державний фінансовий контроль. Курс лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Ю.А. Гайбура. – Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. – 200 с.
 2. Теорія економічного аналізу. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, Кам’янець-Подільський : ЗВО «ПДУ», 2022. 160 с.
 3. Теорія економічного аналізу. Методичні рекомендації для семінарських (практичних) занять і самостійної роботи  здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, Кам’янець-Подільський : ЗВО «ПДУ», 2022. 60 с.
 4. Теорія економічного аналізу та аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації для практичних (семінарських) занять і самостійної роботи  здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» і 073 «Менеджмент» , Кам’янець-Подільський : ЗВО «ПДУ», 2022.  82 с.
 5. Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації для практичних (семінарських) занять і самостійної роботи  здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», допрац. і доп.  Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022.  118 с.
 6. Методичні рекомендації з виконання курсової роботи для  здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022.  34 с
 7. Аналіз господарської діяльності. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» і 281 «Публічне управління та адміністрування». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2021.  154 с
 8. Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи  здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» і 281 «Публічне управління та адміністрування». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2021.  138 с
 9. Фінансовий аналіз. Курс лекцій : навч. посіб. / Ю.А. Гайбура. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2020. 176 с
 10. Теорія економічного аналізу та аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації і завдання для контрольних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування», Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2020. 
 11. Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації для практичних (семінарських) занять і самостійної роботи  студентів  спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», допрац. і доп. Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам’янець – Подільський, 2019.
 12. Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації для самостійної роботи  студентів  спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», допрац. і доп. Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам’янець – Подільський, 2019.