Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу

Department of Accounting, Taxation and E-business Technology

Викладацький склад

 

Контакти:

32300
вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-19
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу здійснює підготовку студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на денній, заочній формах навчання і за: першим (бакалаврським) та  другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку висококваліфікованих фахівців для реалізації економічних реформ в Україні.

Випускники отримують професійні компетенції, які дозволяють їм працювати на посадах керівника, головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, бізнес-консультанта, аналітика, економіста, аудитора, фахівця служби економічної безпеки, ревізора-інспектора, консультанта з податків тощо.

 

Історія кафедри

Історія створення кафедри сягає 1974 року, коли в складі економічного факультету Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту було сформовано кафедру бухгалтерського обліку і статистики. За період свого функціонування В процесі свого розвитку кафедра мала різні назви, які відображували тодішній стан економіки і суспільства.

 

 

Історія становлення кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу

Назва кафедри

Період

Завідувач кафедри

Період

Бухгалтерського обліку і статистики

1974-1981

К.е.н., доцент Авраменко О.Р.

1974-1975

Д.е.н., професор Кругляк В.С.

1975-1977

К.е.н., доцент Авраменко О.Р.

1977-1978

К.е.н., доцент Загоруєва Н.П.

1978-1983

Бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності

1981-1991

Старший викладач Остафійчук Є.Ф.

1983-1989

К.е.н., доцент Слободян В.Д.

1989-2013

Бухгалтерського обліку і фінансів

1991-1995

К.е.н., доцент Слободян В.Д.

1989-2013

Фінансів і фінансового обліку

1995-2003

Бухгалтерського обліку

2003-2010

Обліку і аудиту

2010-2016

К.е.н., доцент Слободян В.Д.

Д.е.н., доцент Мазур Н.А.

1989-2013

2013-2016

Облік і оподаткування

2016-2019

К.е.н., доцент Мельничук О.В.

2016-2019

Обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу

2019

Д.е.н., професор Цвігун І.А.

2019

В різні роки кафедру очолювали досвідчені науковці доценти: О. Р. Авраменко;        Б. С. Кругляк, Н. П. Заворуєва, В. Д. Слободян, старший викладач – Є. Ф. Остафійчук, д.е.н. доцент Н.А. Мазур, доцент  О. В. Мельничук, професор І.А. Цвігун.

 Image00001

 

Авраменко Олександра Романівна
к.е.н., доцент
Випускниця Московської ордена Леніна сільськогосподарської академії ім. Тімірязєва економічного факультету - 1957р.
У 1966 р. захистила кандидатську дисертацію.
Працювала на кафедрі у 1957-1992 рр.
Очолювала кафедру у 1974, 1977, 1978 рр.

 

 

 Image00002

 

Кругляк Броніслав Степанович
д.е.н., доцент
Випускник Одеського кредитно-економічного інституту за спеціальністю "Бухгалтер-економіст", 1961 р,
У 1963 р. захистив кандидатську, а у 1981 р. докторську дисертації.
Працював на кафедрі у 195-1977 рр.
Очолював кафедру у 1975-1977 рр.

 

 Image00004

 

Заворуєва Надія Петрівна
к.е.н., доцент
Випускниця Московської ордена Леніна сільськогосподарської академії ім. Тімірязєва економічного факультету - 1948 року.
У 1971 р. захистила кандидатську дисертацію.
Працювала на кафедрі 1958-1989 рр.
Очолювала кафедру у 1978-1983 рр.

 

 Image00005

 

Остафійчук Євгеній Феодосійович
Старший викладач
Випускник Костромського сільськогосподарського інституту бухгалтерське відділення економічного факультету - 1966 року.
Працював на кафедрі 1974-1989 рр. 2003-2016 рр.
Очолював кафедру у 1983-1989 рр.

 

 Image00006

 

Слободян Володимир Дмитрович
к.е.н., доцент,
Випускник економічного факультету Кам`янець-Подільського СГІ за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», 1977 р.
У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював на кафедрі 1984-2016 рр.
Очолював кафедру у 1989-2013 рр.

 

 Image00007

 

Мазур Наталія Анатоліївна
д.е.н., професор
Випускниця економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій» - 1998 р.
У 2003 р. захистила кандидатську, а у 2013 р. докторську дисертації.
Працювала на кафедрі 2001-2016рр.
Очолювала кафедру у 2013-2016 рр.

 

 Image00008

 

Мельничук Оксана Василівна
к.е.н., доцент
Випускниця економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит» - 1995 р.
У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію. Працювала на кафедрі 1995-2016 рр.
Очолювала кафедру у 2016-2019 рр.

 

 Image00009

 

Цвігун Інна Анатоліївна
д.е.н., професор
Випускниця економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит» - 1998 р.
У 2002 р. захистила кандидатську, а у 2016 р. докторську дисертації.
Працювала на кафедрі економіки підприємств у 2002-2016 рр. , інформаційних технологій 2016-2019
Очолює кафедру з 2019 р.

 

В різний період на кафедрі працювали висококваліфіковані фахівці: Авраменко  О.Р., Заворуєва Н.П., Цихманов В.Х., Монастирський І.М., Остафійчук Є.Ф., Слободян В.Д., Вінницький С.М., Галак Р.Л., Зюбровська Т.А., Ігнатьєва О.Б., Краснолуцька Л.М., Ласовецький С.В., Мазепка Т.Т., Румак О.Х., Румак В.Г., Кушнір Л.А., Рудик В.К., Садовська І.Б., Синчак В.П., Шустікова О.Д., Скрябіна Н.А., Лозинська І.М.

Навчальна робота

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 1 професор, 5 доцентів, і 1 асистент. Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасної теорії і практики бухгалтерського та податкового обліку, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Ефективності реалізації навчального процесу сприяє матеріально-технічне забезпечення: приміщення кафедри, викладацька, лаборантська, лекційна аудиторія, оснащена сучасним мультимедійним обладнанням, аудиторії для практичних занять.

Практичні вміння у студентів використовувати сучасні інформаційні технології забезпечують 3 навчально-методичні лабораторії інформаційних систем обліку та аналізу, які налічує 35 комп’ютерів.

Для організації та проведення навчальної роботи за професорсько-викладацьким складом кафедри обліку, аудиту та оподаткування закріплено 52 дисципліни, з яких 10 чи таються для інших спеціальностей економічного профілю. Основними дисциплінами є Бухгалтерський облік, Аудит, Податкова система, Контроль і ревізія, Міжнародні і національні стандарти обліку і аудиту, Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні, Комп'ютерні мережі та телекомунікації, Цифровий розвиток та електронна демократія.

При кафедрі постійно функціонують наукові студентський гуртки: з бухгалтерського обліку та статистики, члени якого є активними учасниками студентських наукових конференцій і олімпіад.

Зв’язок кафедри з виробництвом здійснюється через філії кафедри, шляхом укладення договорів про співпрацю в сфері бухгалтерського обліку та контролю з передовими підприємствами області;

Студенти кафедри беруть активну участь в науково-дослідній роботі, за результатами якої публікують статті і доповідають на наукових конференціях. Щорічно студенти приймають участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференція, де гідно представляють кафедру.

Методична робота

З метою покращення якості роботи зі студентами денної форми навчання викладачами створено та розроблено більше 20 навчальних курсів в електронному середовищі Moodle, кожен з яких містить повнотекстові версії лекційного матеріалу, завдань для практичної та самостійної підготовки, комплекси тестових завдань та завдань для самоперевірки. Можливість самостійного розміщення матеріалів в модульному середовищі дозволяє викладачам своєчасно інформувати студентів про зміни чинного облікового законодавства. Позитивний досвід апробації цієї системи для студентів денної форми навчання зумовив поширення можливостей інформаційного ресурсу для студентів заочної та дистанційної форм навчання.

Без сумніву, якість навчальної роботи багато в чому залежить від ступеня забезпеченості студентів навчально-методичною літературою. Лише за останні роки функціонування кафедри професорсько-викладацьким складом було забезпечено видання понад 30 навчальних, навчально-методичних та інструктивних розробок, які надають допомогу студентам в підготовці до практичних занять, курсового, дипломного та магістерського проектування.

Наукова робота

На кафедрі проводяться наукові дослідження в напрямку сучасних проблем обліку, аудиту, оподаткування, статистики і інформаційних технологій в Україні. Зокрема, колектив проводить дослідження я відповідно до розділів загальнокафедральної теми: «Організаційно-методичні засади обліку, оподаткування та контролю в умовах економічної трансформації та міжнародної інтеграції» за темами:

«Формування демографічної безпеки України та напрями її забезпечення»;

«Теоретичні засади впровадження та використання сучасних технологій інтелектуального аналізу даних в економіці»;

«Інвестиційна діяльність в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки національної економіки»;

«Особливості ведення дебіторської заборгованості в бухгалтерському та податковому обліку»;

«Теорія і методологія інформаційних питань переробки продукції тваринництва в агропромисловому секторі України»;

«Дорадча діяльність у розвитку орендних земельних відносин в сільськогосподарських підприємствах»;

«Облік в умовах інституційних змін: теорія та методологія»;

Результати наукових досліджень упроваджуються в практику роботи вітчизняних підприємств і в навчальний процес університету. Викладачі кафедри є авторами монографій, навчальних посібників і наукових статей. За час існування кафедри опубліковано понад 60 наукових праць в фахових і наукометричних виданнях, навчальні посібники та монографії.

На кафедрі постійно проводиться наукова робота, результатом якої є захисти дисертацій, видання монографій, публікація наукових статей. Викладачі виступають із науковими доповідями на багатьох міжнародних конференціях із проблем обліку, аудиту, оподаткування, фінансів. За роки існування на кафедрі було захищено 17 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Виховна робота

На формування свідомості та кодексу внутрішньої професійної етики майбутніх фахівців впливає ефективна діяльність інституту кураторства, у якому викладачі кафедри обліку, оподаткування та технології електронного бізнесу беруть активну участь.  Виховна робота спрямована на формування майбутнього громадянина нашої держави, високопрофесійного спеціаліста, ефективного керівника, якість знань якого і принципи поведінки відповідають кодексу професійної етики та який здатний своєчасно реагувати на зміни навколишнього обліково-регуляторного середовища.