Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування

Department of Management and Public Administration

Викладацький склад
Обслуговуючий персонал

 

Контакти:

Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
вул. Шевченка, 12, корпус 6.
Тел. (03849) 6 83 09
Тел. моб. (067) 151 98 29
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедру менеджменту, публічного управління та адміністрування було створено 2017 року шляхом перейменування кафедри менеджменту організацій і адміністрування. Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Чикуркова Алла Дмитрівна.

Кафедра є випусковою для здобувачів освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» спеціальності 073 «Менеджмент» та освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Менеджмент і адміністрування», «Вступ до фаху», «Мотиваційний менеджмент», «Організація діяльності с.-г. підприємства», «Логістика», «Маркетинг», «Офісний менеджмент», «Комунікативний менеджмент; «Управління стартап проектами» «Методи прийняття управлінських рішень»; «Організація агробізнесу і підприємництва», «Організація праці менеджера», «Менеджмент - консалтинг», «Управління якістю та сертифікація продукції», «Державне та регіональне управління», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств», «Планування і контроль на підприємстві», «Бізнес-планування», «Методика наукових досліджень», «Бренд-менеджмент», «Інтелектуальний бізнес», «Маркетинговий менеджмент», «Ділове адміністрування», «Методологія і філософія викладання профільних дисциплін», «Аграрний менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент конкурентоспроможності підприємства», «Управління підприємством у бізнес-середовищі», «Антикризове управління», «Менеджмент», «Маркетинг». «Менеджмент та маркетинг», «Антикризове управління і національна безпека», «Проектний менеджмент у публічному адмініструванні», «Етика державних службовців», «Менеджмент публічних установ і організацій», «Публічне управління», «Стратегічне управління в публічній організації», «Управління органами публічної влади, державними підприємствами, установами та організаціями», «Планування розвитку територій», «Комунікації в публічній адміністрації», «Міжнародне публічне управління та безпека», «Організаційна культура», «Публічне управління та адміністрування». «Державна політика та врядування», «Методологія і філософія викладання профільних дисциплін», «Керівник адміністративної служби», «Стратегічне управління та управління змінами», «Публічна служба», «Креативний менеджмент», «Управління інноваціями», «Регіонально-адміністративний менеджмент», «Антикризове управління», «Стратегічне управління».

Кафедра здійснює керівництво виробничими практиками, курсовими та кваліфікаційними роботами здобувачів.

На даний час на кафедрі працює 11 співробітників. Це завідувач кафедри д-р екон. наук, професор Чикуркова А.Д.; д-р екон. наук, професор Бялковська О.А.; д-р екон. наук, професор Жук М.В.; канд. екон. наук, доцент Покотильська Н.В.; канд. екон. наук, доцент Кучер О.В.; канд. екон. наук, доцент Добровольська Е.В.; канд. екон. наук, доцент Чорнобай Л.М.; канд. екон. наук, асистент Білянський Ю.О.; канд. пед. наук, доцент Плавчан Петер; асистент Іванишин О.В., старший лаборант Білик Ю.І.

 Історична довідка

Кафедра започаткувала свою діяльність в 1974 році. Її очолив кандидат економічних наук, доцент, а згодом доктор економічних наук, професор, академік міжнародної академії аграрної освіти, заслужений діяч науки і техніки України Дмитро Потапович Доманчук.

 

domanchuk
 Доманчук Д.П.

Відповідно до наказу № 341 міністра сільського господарства СРСР Д. Полянського від 6 серпня 1974 року шляхом поділу кафедри «Економіки і організації сільського господарства» було створено три кафедри, в тому числі кафедра «Організації сільськогосподарського виробництва», яка в подальшому і стала основою створення кафедри «Менеджменту і бізнесу». В той час професорсько-викладацький склад кафедри був наступним: кандидати економічних наук, доценти: Доманчук Д. П., Салівон В. Г., Козак О. М., Чайка Л. С., Євмененко Ф. П., Шаповалов С. А., Шульгін А. Є., Семенишин М. Г., ст. викладачі: Каристоянов Г. С., Чорний П. П., асистенти: Ермантраут Г. І., Двойнос Л. М., Бойко І. М., Поляруш М. О., Балєв С. Є., Хом’як В. О., Шалагіна Т. О., Деренко О.М.

1Zaborovskyi 1Poliarush 2Semenyshyn 3Kucher 4Kovalchuk
Заборовський В.П. Поляруш М. О. Семенишин М. Г. Кучер В.В. Ковальчук В. Г.
         
5Kulchytsky 6Khomiak 7Baliev 8Shalagina 9Derenko
Кульчицький Е.Є. Хом’як В. О. Балєв С. Є. Шалагіна Т. О. Деренко О.М.
         

Пізніше за наказом ректора і відповідними вимогами щодо викладання правових дисциплін на кафедру були передані дисципліни із правознавства і переведені викладачі Басюк П. Т., Мозолевський І. І., а також прийняті на роботу ст. викладач Кучер В. В., в. о. доцента Клочан В. Т., і к.е.н. Галак Я.М., Мальченко І. І. За кількістю викладачів і навчальним навантаженням (більше 25 тис. годин на рік) кафедра організації виробництва та права стала однією з найбільших в академії. Викладачі кафедри готували спеціалістів, керівників сільськогосподарських підприємств, проводили заняття на курсах підвищення кваліфікації для керівників підприємств, спеціалістів, керівників середніх ланок та курсах перепідготовки кадрів. Однак в процесі здійснення аграрної реформи в Україні виникла необхідність у підготовці спеціалістів з менеджменту організацій і ректорат у 1995 році прийняв рішення про створення кафедри економічної теорії, бізнесу і права, внаслідок реорганізації, на базі кафедри політекономії та організації і права. У зв’язку з цим із кафедри організації виробництва і права на новостворену кафедру перейшли такі викладачі: доценти Мальченко І. І., Семенишин М. Г., кандидати наук Кучер В. В., Ковальчук В. Г., Радомський В. С., асистенти Хом’як В. О., Балєв С. Є., Басюк П. Т., Вдовічинський А. В. А у 2002 році наказом ректора Подільської державної аграрно-технічної академії було створено кафедру менеджменту і маркетингу, шляхом поділу кафедри економічної теорії, бізнесу і права на дві нові: економічної теорії і права та менеджменту і маркетингу. Така організаційна зміна не зовсім відповідала нормативним актам Міністерства освіти і науки України і в першу чергу Закону України «Про вищу освіту». А тому у 2007 році наказом ректора університету було об’єднано кафедри «Організації виробництва і бізнесу» та «Менеджменту і маркетингу» в єдину спеціалізовану випускову кафедру «Менеджменту і бізнесу» і очолив її доктор економічних наук, професор, академік міжнародної академії аграрної освіти, заслужений діяч науки і техніки України Дмитро Потапович Доманчук.

4 травня 2011 року за наказом ректора кафедра менеджменту і бізнесу була перейменована в кафедру менеджменту організацій і адміністрування.

З 2 лютого 2012 року і по теперішній час завідувачем кафедри є Чикуркова Алла Дмитрівна, доктор економічних наук, професор.

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування веде успішну діяльність за напрямами наукових досліджень на основі господарської тематики згідно з договорами, з господарствами та публічними установами південно-західного регіону України.

Професорсько-викладацький та аспірантський склад кафедри працює над розв’язанням проблем впровадження науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією.

Кафедра приймає участь у виконанні науково-дослідної роботи навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів на тему: «Формування стратегії і пріоритетів інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації» (реєстраційний номер 0114U007032) та виконує такі її розділи.

 • Формування організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств.
 • Мотиваційний механізм в управлінні розвитком сільськогосподарських підприємств.
 • Відновлення та розвиток сільських територій в умовах євроінегрційних процесів України.
 • Розвиток сільського туризму як фактор економічної активності населення.
 • Управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств.
 • Формування та розвиток системи управління конкурентоспроможністю м’ясопереробних підприємств.
 • Інституційне забезпечення регіональної інтеграційної політики; розробка сучасної моделі сталого розвитку економіки та управління соціально-економічними системами і процесами; розробка теоретичної моделі національної економіки знань.
 • Логістичне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств.
 • Організаційно-економічне забезпечення комплексного розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика.
 • Інституційні засади розвитку аграрного сектору в сучасних умовах.
 • Альтернативна енергетика як пріоритетний вектор європейського простору.
 • Формування маркетингового механізму розвитку біоекономіки в Україні.

Приділяється значна увага професійній підготовці здобувачів вищої освіти шляхом залучення їх до наукової діяльності, для чого створений та функціонує науковий гурток «Менеджер» та дискусійний клуб «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти», за результатами якого проводиться щорічна студентська науково-практична конференція та друкуються тези доповідей здобувачів вищої освіти у збірнику наукових праць. Кращі здобувачі під керівництвом викладачів приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах.

Викладачі кафедри пройшли міжнародні стажування і підвищення кваліфікації в таких підприємствах і установах: Варшавський університет природничих наук (SGGW), Республіка Польща, Аграрний університет (UR), м. Краків, Республіка Польща, Університет прикладних наук у Тарнові (UAS Tarnow), Республіка Польща), Malopolska School of Public Administration, Collegium Civitas Internationalization of Higher Education, Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща), ВП Агрофірма «Жванчик» Чемеровецького району Хмельницької області, ТОВ «Агро-Слава 2017» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, ФГ «Вікторія» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, Більче-Золотецька об'єднана територіальна громада Чортківського району Тернопільської області.

НПП кафедри приймали участь у таких міжнародних програмах:

 1. Програма стипендій Польської національної комісії у справах ЮНЕСКО.
 2. Програма Еразмус +, КА 107. Міжнародна кредитна мобільність.
 3. Власний стипендіальний фонд Варшавського університету природничих наук - SGGW, Польща