Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем

Department of Finance, Banking, Insurance and Electronic Payment Systems

Викладацький склад

 

Контакти:

32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-41
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є результатом тривалого розвитку економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Вона була створена 2002 року після відкриття нової спеціальності «Фінанси і кредит», шляхом реорганізації кафедри бухгалтерського обліку і фінансів. Першими завідувачем кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Краснолуцька Л.М. Протягом 2011-2015 рр. кафедру фінансів і кредиту очолював кандидат економічних наук, доцент Лаврук В.В.

У зв'язку із необхідністю переходу до нового переліку спеціальностей, 2016 року відбулась реорганізація кафедри. Після проведення реорганізації, кафедра отримала назву «Фінансів, банківської справи та страхування», а її завідувачам було призначено доктора економічних наук Рудика Володимира Касяновича. Заступником завідувача є вихованець кафедри – кандидат економічних наук Зеленський Андрій Вікторович. Відповідальними за наукову та виховну роботу по кафедрі є відповідно кандидати економічних наук Волощук Віталій Ростиславович та Дранус Валентин Вікторович.

Біля витоків кафедри стояли видатні вчені-економісти, доктори економічних наук, професори, академіки НААН України Дем'яненко М.Я. та Малік М.Й. Великий внесок у розвиток кафедри зробив кандидат економічних наук, доцент Бендера М.І. (21.05.1974 - 05.11.2010 рр.), який викладаючи дисципліни «Банківські операції», «Інвестування» та «Основи фінансової діяльності» сформував їх повноцінне навчально-методичне забезпечення та започаткував проведення на факультеті економічних турнірів серед студентської молоді західного регіону України, а також серед школярів м.Кам'янця-Подільського.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування має статус випускової кафедри економічного факультету та здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін при підготовці фахівців із таких спеціальностей економічного факультету як «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування беруть активну участь у роботі Інституту дистанційної освіти, Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки, а також залучаються для викладання окремих дисциплін на факультеті агротехнологій і природокористування та інженерно-технічному факультеті.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування – це високопрофесійний колектив, який на належному рівні забезпечує навчальний процес і веде актуальні наукові дослідження. Сьогодні на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування працюють 13 співробітників, серед них: доктор економічних наук Рудик В.К., кандидати економічних наук Бабаніна Н.В., Будняк Л.М., Волощук В.Р., Гаврилюк В.М., Гайбура Ю.А., Дранус В.В., Зеленський А.В., Краснолуцька Л.М., Поляруш І.М., Савіцька С.І., Фугело П.М. та старший лаборант Бунда І.А.

Протягом останніх років кафедра стрімко розвивається і нарощує свій науково-педагогічний потенціал. Так, за останні п'ять років викладачами кафедри захищені одна докторська та чотири кандидатські дисертації:

  • Рудик В.К. Розвиток пенсійного страхування в Україні: теорія, методологія, практика (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015 р.) – докторська дисертація;
  • Гаврилюк В.М. Розвиток фінансового лізингу в сільському господарстві (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015 р.);
  • Волощук В.Р. Диверсифікація банківських ризиків при кредитуванні сільськогосподарського виробництва (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015 р.);
  • Зеленський А.В. Фінансове регулювання аграрного сектору економіки України (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2016 р.);
  • Дранус В.В. Страхування як інструмент зниження виробничо-господарських ризиків у сільськогосподарському виробництві (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2018 р.).

Основними напрямками наукової роботи співробітників кафедри є дослідження фінансових відносин в агропромисловому комплексі, зокрема, проблеми мобілізації фінансових ресурсів, страхування, оподаткування. Викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування активно працюють над повноцінним методичним забезпеченням занять з усіх навчальних дисциплін. Зокрема, розробляються і регулярно поновлюються методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять, виконання контрольних, курсових і дипломних робіт.

З моменту заснування кафедри фінансів, банківської справи та страхування викладачами опубліковано понад 700 наукових праць, вони є учасниками численних міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій. Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з багатьма вищими навчальними закладами України. Викладачі кафедри співпрацюють з провідними підприємствами та організаціями міського, районного та обласного значення, що сприяє підвищенню фахового та наукового рівня курсових і дипломних робіт.

Сьогодні кафедра фінансів, банківської справи та страхування ПДАТУ – це згуртований творчий колектив, який увібравши усі надбання і творчий доробок попередніх поколінь та світової фінансової думки, здатний творчо розв'язувати і розв'язує складні проблеми удосконалення фінансової освіти та здійснення наукових розробок у період трансформації економіки і реструктуризації фінансової системи, що триває в Україні. Це колектив, що перебуває у постійному творчому пошуку і сміливо дивиться у майбутнє.