Планове засідання вченої ради 26 листопада 2020 року

26 листопада 2020 року в дистанційному режимі відбулося планове засідання вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету, в якому прийняли участь 55 членів ради із 61.

Вчена рада працювала згідно порядку денного:

 1. Ефективність освітньо-педагогічної діяльності ВСП «Шепетівський фаховий коледж ПДАТУ» та шляхи її поліпшення (доп. директор коледжу Дмитрик Валентина Володимирівна)
 2. Звіт про науково-виробничу діяльність НДІКК ім. О.Алексеєвої та шляхи її вдосконалення (доп. директор НДІКК ім. О.Алексеєвої Бурдига Віталій Миколайович)
 3. Про роботу наукової бібліотеки щодо забезпечення освітнього процесу в університеті (доп. директор наукової бібліотеки Михайлик Артур Олександрович)
 4. Про роботу колективу навчальної лабораторії «Ботанічний сад» та перспективи розвитку (доп. завідувач навчальної лабораторії «Ботанічний сад» Хомовий Михайло Миколайович)
 5. Різне

В різному вчена рада розглянула та затвердила:

 • зміни у таблицю рейтингу науково-педагогічних працівників ПДАТУ;
 • «Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в ПДАТУ»;
 • рекомендувала для подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи на другому етапі конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2021 році за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (КПКВК 2201040), наукові проєкти:
  «Дослідження енергетичного потенціалу агробіомаси для виробництва твердих палив з покращеними якісними показниками» (керівник Гуцол Тарас Дмитрович, доктор технічних наук, доцент);
  «Біотехнологічні основи використання бактеріофагів при органічному одержанні молока» (керівник Горюк Юлія Вікторівна, кандидат ветеринарних наук);
 • рекомендувала до друку навчальний посібник «Технологія, стандартизація товарної риби і рибних продуктів». Автори: д.с.-г.н., професор Приліпко Тетяна Миколаївна та к.с.-г.н. Косташ Володимир Борисович.

Секретар вченої ради,
кандидат с.-г. наук
Олена Кобернюк