Подільський державний аграрно-технічний університет приєднався до Великої Хартії Університетів

Magna Charta Universitatum – документ, що визначає фундаментальні принципи діяльності університетів світу і є свідченням міжнародного визнання.

У 1986 році один з найстаріших університетів Європи у місті Болонья (Італія) звернувся до провідних університетів з пропозицією скласти та підписати документ, в якому були б сформульовані основні цінності та принципи університетської освіти. Цю ідею підтримала наукова, освітянська та політична еліта Європи. У 1988 році цей документ підписали 388 ректорів кращих вищих навчальних закладів світу (серед них було і два українських – Харківський ім. В. Н. Каразіна та Дніпропетровський державні університети) в урочистій обстановці у присутності багатьох представників громадськості, урядовців і духовенства підписали Magna Charta Universitatum.

За тридцять років дії Хартії її підписали понад 800 університетів з 86 країн світу.

Метою Хартії стало відзначення найважливіших цінностей університетських традицій і сприяння тісним зв'язкам між університетами Європи. Він визначає основні принципи, якими мають керуватись університети, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється:

1. Університет є самостійною установою усередині суспільств із різною організацією, що є наслідком розходжень у географічній і історичній спадщині. Він створює, вивчає, оцінює і передає культуру за допомогою досліджень і навчання. Для задоволення потреб навколишнього світу його дослідницька і викладацька діяльність повинна бути морально й інтелектуально незалежною від будь-якої політичної й економічної влади.

2. Викладання і дослідницька робота в університетах повинні бути нероздільні для того, щоб навчання в них відповідало потребам, що змінюються, запитам суспільства і досягненням у науковому знанні.

3. Свобода в дослідницькій і викладацькій діяльності є основним принципом університетського життя. Керівні органи й університети, кожний у рамках своєї компетентності, повинні гарантувати дотримання цієї фундаментальної вимоги. Відкидаючи нетерпимість і будучи завжди відкритим для діалогу, університет є ідеальним місцем зустрічі викладачів, що здатні передавати свої знання і володіють необхідними засобами для їхнього удосконалювання за допомогою досліджень і інновацій, і студентів, що мають право, здатність і бажання збагатити свій розум цими знаннями.

4. Університет є хоронителем традицій європейського гуманізму. У здійсненні свого покликання він постійно прагне до досягнення універсального знання, перетинає географічні і політичні кордони і затверджує нагальну потребу взаємного пізнання і взаємодії різних культур.

Рада правління щороку (у вересні) проводить конференції в Болоньї з питань утілення принципів Хартії університетами Європи. Тоді ж відбуваються церемонії приєднання нових університетів.

В зв'язку із ситуацією, яка затримує підписання офіційних документів, нашому університету вже надано офіційний статус члена Великої Хартії. Офіційне підписання документів відбудеться після стабілізації ситуації, яка була спричинена вірусом Covid 19.

Відділ міжнародних зв'язків