На кафедрі іноземних мов апробовано нові дистанційні курси

У період карантину дистанційне навчання зазвичай здійснюється з використанням платформи Moodle. Для управління навчальним процесом, консультацій та обміну додатковою інформацією використовується додаток для мобільного зв'язку Viber та електронна пошта G-mail.  

Звичайно у процесі навчання беруть участь і науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов. Зокрема, викладачем кафедри іноземних мов Кунцьо О.І. наразі створено та апробовано наступні онлайн курси:

  • Курс Moodle з дисципліни «Іноземна мова (німецька)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю «201 Агрономія». Курс використовується для навчання німецької мови студентів 1 курсу об'єднаних спеціальностей.
  • Зараховані користувачі: 12 осіб.
  • Курс Moodle з дисципліни «Іноземна мова (німецька)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю «201 Агрономія». Курс використовується для навчання німецької мови студентів  2 основного та 1 СТН курсів об'єднаних спеціальностей.
  • Зараховані користувачі: 27 осіб.
  • Зважаючи на самостійність студентів магістратури, для вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова (німецька)» вибрано проектний спосіб роботи з детальними рекомендаціями.
  • Курс Moodle з дисципліни «Латинська мова» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю «201 Агрономія». Курс використовується для навчання латинської мови студентів 1 курсу.
  • Зараховані користувачі: 35 осіб.
  • 28 квітня 2020 року, відповідно до навчального плану кафедри іноземних мов, Оксаною Іванівною було проведено відкрите онлайн заняття з латинської мови у системі Zoom, на якому були присутні: студенти 1 курсу спеціальності 201 «Агрономія»; директор навчально-наукового інституту дистанційної освіти – Волощук Ю.О.; завідувач кафедри іноземних мов – Гуменюк І.І.; доцент кафедри іноземних мов – Роляк А.О.; викладач кафедри іноземних мов – Попель Н.А.; лаборант кафедри іноземних мов – Томчишин Р.І.

Завідувач кафедри іноземних мов,
кандидат філологічних наук
Ірина Гуменюк