Завершилося виробниче стажування у Кам'янець-Подільській філії Хмельницького обласного центру зайнятості

Завершилося виробниче стажування завідувача кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, професора ЧИКУРКОВОЇ Алли Дмитрівни у Кам'янець-Подільській філії Хмельницького обласного центру зайнятості, яке тривало з «01» листопада 2023 року по «30» листопада 2023 року.

Метою стажування було засвоєння досвіду з оволодіння знаннями у галузі управління та адміністрування, підвищення рівня професійної підготовки й адаптації до вимог сучасного розвитку системи менеджменту і кон’юнктури ринку праці шляхом поглиблення і розширення професійних знань; набуття досвіду впровадження науково-методичної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення контактів.

Одним із завдань стажування було створення зворотної комунікації зі стейхолдерами для подальшої модернізації навчальних планів та освітніх програм, систематизація пропозицій й врахування необхідних змін у формуванні компетентностей фахівця, отримання інформації про можливості працевлаштування випускників, визначення критеріїв професійного зростання та розвитку згідно обраної професії. Для формування й удосконалення політики освітнього процесу  в університеті на перспективу було важливим в рамках стажування визначення рівня освіти незайнятого населення, причин безробіття та можливостей їх освітнього та професійного розвитку.

Під час стажування було здійснено моніторинг й обговорення окремих складових освітніх програм «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів у напрямі поліпшення практичної складової програм та забезпечення відповідності набутих компетентностей майбутніх управлінців потребам діючих установ і організацій. До обговорення залучалися в.о. директора Кам'янець-Подільської філії Хмельницького обласного центру зайнятості Наталія ПОСТОВА, заступник начальника відділу кар’єрного консультування Віктор ВІННІЧУК і фахівець з профорієнтації, психолог Наталія ІЛЬЄВА.

В нашому університеті регулярно проходять заходи, які сприяють адаптації здобувачів освіти до сучасних вимог ринку праці, працевлаштуванню, проходженню стажувань на підприємствах. Тому під час стажування було визначено напрями подальшої співпраці між університетом і Кам'янець-Подільською філією Хмельницького обласного центру зайнятості, заплановано спільні заходи з роботодавцями, обговорено наступні кроки щодо сприяння працевлаштування здобувачів та випускників університету, проведення профорієнтаційної роботи, де особливу увагу буде приділено учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям громадян, що підлягають відповідним програмам Державної підтримки.

Матеріали стажування мають практичне значення у розвитку навчально-методичної і наукової діяльності кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування в контексті покращення підготовки здобувачів вищої освіти.

 

Завідувач кафедри

Алла ЧИКУРКОВА