Засідання робочих груп щодо обговорення чинних освітніх програм «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування»

Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства.

 Ключовим завданням такої реформи є залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення освітніх програм.

Стейкхолдери вищої освіти – фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи вищої освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

Проотягом листопада-грудня 2023 р. відбулося серія зустрічей робочих груп із проведення моніторингу освітніх програм «МЕНЕДЖМЕНТ» першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Гаранти освітніх програм д.е.н., професор Алла ЧИКУРКОВА (ОП  «Менеджмент»); д.е.н., професор Оксана БЯЛКОВСЬКА (ОП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ») представили освітні програми, ознайомивши учасників із метою, особливостями (унікальністю), спеціальними компетентностями та програмними результатами навчання, освітніми компонентами програм.

Було акцентовано увагу на особливостях та перевагах  програм,  логіко-структурній схемі, у якій наведено освітні компоненти та взаємозв’язки між ними. Стейкхолдери висловили свої побажання щодо удосконалення програм відповідно до сучасних запитів ринку.

Дякуємо усім учасникам за співпрацю та конструктивний діалог!

 

Завідувач кафедри

Алла ЧИКУРКОВА