«Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку»

09 листопада 2023 року відбулась VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку», яка організована кафедрою обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» при організаційній підтримці ректорату університету, керівництва навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів та активної співпраці з Університетом Данубіус (Словацька Республіка),  Комратським державним університетом (Республіка Молдова), Університетом Яна Амоса Коменського (Республіка Чехія), Варшавським університетом наук про життя (Польща),  Політехнічним університетом Картахени (Іспанія).

Відкрив конференцію директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, заслужений економіст України, професор Микола МІСЮК, який наголосив на важливості наукового зібрання й актуальності питань, винесених для обговорення на конференції, підкреслив значення науково-інноваційної роботи та практичної діяльності в умовах нестабільності, окреслив економічні, облікові, управлінські та інформаційні аспекти сучасної діяльності підприємств.

До вітання директора приєдналася модератор конференції, завідувач кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу Інна ЦВІГУН, яка розповіла про основні напрямки досліджень, спрямовані на вивчення різних аспектів обліку, фінансів та економіки, а також відзначила важливість та актуальність проведення конференції в умовах воєнного стану й викликів сьогодення і побажала учасникам конференції гарних виступів, цікавих доповідей та плідних обговорень.

На конференції були розглянуті такі тематики:

  1. Бухгалтерський облік як інформаційне джерело контролю, аналізу, оподаткування та управління в Україні.
  2. Аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
  3. Digital-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткування.
  4. Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку України.
  5. Фінанси та податкова політика держави в умовах інституціональних змін.

У конференції взяли участь науковці з Києва, Львова, Білої Церкви та Кам’янець-Подільського. Обговорювалися актуальні питання з обліково-інформаційного забезпечення систем управління підприємствами, організації й удосконалення фінансового, управлінського та податкового обліку, подолання проблемних питань розвитку економічного аналізу, аудиту і контролю.

Актуальні питання, висвітлені доповідачами, сформульовані висновки викликали жваву дискусію учасників конференції. Обмін думками та досвідом на цій конференції виявився надзвичайно корисним для всіх учасників, а результати конференції стануть вагомим внеском у розвиток економіки та фінансової сфери України.

Підсумки наукових пошуків учасників конференції, після рекомендації до опублікування вченою радою ЗВО «ПДУ», будуть розміщені у формі електронного збірника матеріалів конференції в PDF-форматі на сайті та репозитарію університету.

Організаційний комітет конференції щиро дякує всім учасникам за чудову роботу та бажає успіхів у подальших наукових дослідженнях!

 

                         Відповідальна з наукової роботи кафедри обліку,
оподаткування та технологій електронного бізнесу
Світлана САВІЦЬКА