ЗАХИСТИЛИ РОБОТИ МАГІСТРИ АГРОІНЖЕНЕРИ

В період 15-28 грудня 2023 року проводився захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» здобувачів спеціальності 208 «Агроінженерія».

Відповідно до наказу Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» у склад комісії входили: гарант освітньо-професійної програми «Агроінженерія» завідувач кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент Василь ДУГАНЕЦЬ; доктор технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій та засобів АПК Леся ШЕЛУДЧЕНКО; кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША Сергій ГРУШЕЦЬКИЙ та секретар комісії, асистент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін Микола СИНЧАК.

Захист проходив прилюдно, доповідачі мали можливість демонструвати представлені дослідження членам комісії, а також всім присутнім за допомогою мультимедійної техніки

Особливу увагу серед здобувачів, які презентували свої роботи слід відзначити змістовні доповіді таких як: ГОРБАТЮК Сергій – тема роботи:  «Підвищення ефективності роботи картоплезбирального комбайна за рахунок оптимізації системи виносної сепарації» - науковий керівник: Сергій ГРУШЕЦЬКИЙ; ВОЗНЮК Віталій - тема роботи: «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів пристрою для сортування плодів», ГЛУЩУК Микола - тема роботи: «Обґрунтування параметрів технологічного процесу двоетапного зберігання зерна у металевих сховищах» та ДЕРЕЗА Григорій - тема роботи: «Обґрунтування технологічних параметрів перебігу перехідних процесів виробництва пивоварного солоду» - науковий керівник: Віталій ПІДЛІСНИЙ.

За результатами захисту дипломних робіт екзаменаційна комісія надала рекомендації щодо подальшого продовження навчання в аспірантурі вище зазначених осіб, оскільки вони показали свій високий рівень знань та професіоналізм в галузі «Агроінженерія».

Бажаємо здобувачам вищої освіти подальших успіхів, всебічного розширення творчих здобутків та професійних звершень! 

Інформацію підготував завідувач кафедри технічного сервісу
і загальнотехнічних дисциплін
Василь ДУГАНЕЦЬ