ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ОПП «ТРАНСПОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ (АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)»

Відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» освітньо-професійної програми «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Голова екзаменаційної комісії та її члени відмітили високий рівень підготовки дипломних робіт, які виконані на актуальні тематики у сфері транспортних технологій. Зокрема, при захисті робіт здобувачі другого (магістерського) рівня проявили вміння аналізувати і об’єктивно оцінювати інформацію у сфері транспортних систем і технологій та з дотичних міжгалузевих проблем, вільно обговорювати питання професійної діяльності та приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і технологій з урахуванням технічних, соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів відповідно до вимог сучасного світу, чим підтвердили високий рівень своєї теоретичної та практичної підготовки.

За результатами публічного захисту дипломних робіт усім здобувачам присуджено освітній ступінь магістра із присвоєнням кваліфікації магістра з транспортних технологій. 

Гарант освітньої програми
Сергій КОМАРНІЦЬКИЙ