Відбулося засідання робочої групи із проведення моніторингу освітніх програм «Професійна освіта»

14 лютого 2024 року відповідно до Положення про порядок розроблення, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» (нова редакція) від 03.12.2021 р. відбулося засідання робочої групи з проведення моніторингу освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» (Гарант програми, професор Віктор ДУГАНЕЦЬ).

На зустрічі були обговорені результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо визначення рівня задоволеності якістю освітнього середовища, організацією освітнього процесу та політикою академічної доброчесності, а також ухвалені рішення щодо покращення роботи кураторів і залучення здобувачів до відповідних заходів. На засіданні розглядалися пропозиції щодо якості освітніх програм, а також переглядалися та обговорювалися каталоги вибіркових дисциплін.

В обговоренні освітніх програм «Професійна освіта» взяли участь стейкхолдери - Володимир ІВАНИШИН, ректор ЗВО «ПДУ»; Юрій БІЛЯНСЬКИЙ, директор відокремленого структурного підрозділу «Кам'янець-Подільський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»; Сергій МЕЛЬНИК, начальник управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, а також здобувачі вищої освіти всіх освітніх рівнів та випускники спеціальності «Професійна освіта».

По завершенні зустрічі члени робочої групи рекомендували до затвердження обговорені освітні програми для здобувачів вищої освіти 2024 року вступу.

Інформацію підготувала старший лаборант кафедри  тракторів,
автомобілів та енергетичних засобів
Олена ОПАЛЮК