Інженерно-технічний факультет: щодня працюємо в режимі Online

Карантинні заходи продовжуються, а навчальний процес триває. Вже стало необхідністю зустріч з магістрантами – майбутніми фахівцями – у форматі відеоконференцій.  

Так, минулого тижня доцент кафедри професійної освіти Ляска О.П. групову роботу зі студентами поєднала з індивідуальною, під час якої обговорено питання організації і оформлення змісту дипломної роботи кожного здобувача вищої освіти, проведено дискусії з актуальних проблем вищої школи, надано роз’яснення щодо підготовки до сесії. Такого роду спілкування показало, що спілкування з мислячими, креативними майбутніми фахівцями дає лише позитивний ефект.

Діалог між викладачем та студентами є важливим не лише у випадку письмового, але й усного онлайн спілкування. З цією метою на кафедрі загальнотехнічних дисциплін продовжується навчання зі студентами дистанційно. 19 травня 2020 року асистентом кафедри Семенишеною Р.В. проведено онлайн заняття з дисципліни «Теоретична механіка» зі студентами 1 курсу спеціальності 208 «Агроінженерія». Викладачем надані роз’яснення щодо графічного та розрахункового етапів виконання лабораторних занять з дисципліни. Жвавою видалася дискусія щодо опрацювання тестових завдань по закріпленню навчального матеріалу згідно робочої програми. Зворотній зв’язок між викладачем та студентом у дистанційній формі – це мотивація учасників до навчання та важливий фактор засвоєння знань.

21 травня 2020 року було проведено заняття асистентом  кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту Дудчак Т.В. з дисципліни «Дослідження і оптимізація процесів при ремонті машин» з магістрами 1-го року навчання інженерно-технічного факультету спеціальності «Агроінженерія». Де студенти здавали опрацьовані самостійні роботи згідно доведеного навчального плану.

Викладачами кафедри транспортних технологій та засобів АПК здійснене коригування звичного способу подання навчальних матеріалів здобувачів вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)у форматі онлайн, враховуючи і тих студентів, які мають мінімальну можливість доступу до інтернет-мережі. Загалом протягом тижня було проведено ряд лекційних та практичних занять, відбулася консультація, щодо завершення курсових проектів з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» ОС «Бакалавр» та «Спеціальні методи організації дорожнього руху» ОС «магістр», надано консультації щодо складання заліків.

Крім цього, наставниками академічних груп факультету проведено бесіди із студентами щодо максимальної самоорганізації та зосередження на навчанні в період літньої сесії. Постійно наголошується про правила безпечної поведінки в умовах карантину.

Декан інженерно-технічного факультету
кандидат технічних наук, доцент
Юрій Панцир