Патентно-ліцензійна і винахідницька робота в університеті

Патентно-ліцензійна робота у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» протягом 2023 року була спрямована на охорону прав інтелектуальної власності, вдосконалення існуючих і створення нових зразків, підвищення ефективності їх використання, пошук нових технологічних рішень, підвищення якості науково-дослідних, дослідно-конструкторських та випробувальних робіт.

В умовах воєнного стану в Україні, одним із ключових моментів і дієвим методом, що дасть можливість відновити та стимулювати економіку, є розвиток виробничих та невиробничих галузей на основі інноваційних розробок. Саме тому, так важливо розробляти нові зразки машин або їх елементів та технології виробництва й переробки продукції, які в перспективі можуть супроводжуватись захистом результатів інтелектуальної діяльності з подальшим їхнім впровадженням.

Протягом 2023 року патентно-ліцензійна і винахідницька робота була спрямована на надання допомоги здобувачам вищої освіти і викладачам університету в оформленні заявок на винаходи та корисні моделі, промислові зразки, реєстрацію авторського права, консультації щодо питань захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Сформовано і постійно поповнюється патентний фонд університету, що значною мірою полегшує роботу зі створення нових об’єктів інтелектуальної власності.

Винаходи і корисні моделі в університеті були дотичними до різних галузей національної економіки України. Зокрема, запропоновано принципово нові й вдосконалено існуючі конструкції пристроїв переробної галузі, ремонтно-обслуговуючих підприємств у сільському господарстві, способів переробки зернових матеріалів тощо.

Матеріали результатів інтелектуальної власності, на які отримані охоронні документи, впроваджуються в освітній процес, що дозволяє здобувачам вищої освіти отримувати не лише теоретичні, а й практичні знання з різних освітніх програм, і тим самим покращувати якість навчання.

За минулий рік співробітниками і здобувачами вищої освіти університету було подано до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій 40 заявок на державну реєстрацію, отримано 26 патентів на винаходи і корисні моделі, з яких 17 мали статус юридичної і 9 – фізичної особи. Окрім того, було отримано 4 свідоцтва на реєстрацію авторського права на твір.

 

Віталій БОНЧИК,

доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін, патентний повірений