141.05 Енергетичний менеджмент - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

ВКЗПУК 1. Менеджмент персоналу
ВКЗПУК 1. Бізнес управління
ВКЗПУК 1. Теорія організації

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Транспортне діловодство
ВКФПМФК 1. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 1. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 1. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 1. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 1. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 1. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 1. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 1. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 1. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 1. Діяльність психолога-реабілітолога в системі інклюзивної освіти
ВКФПМФК 1. Мехатронні системи
ВКФПМФК 1. Фінансове посередництво
ВКФПМФК 1. Управління розвитком компанії
ВКФПМФК 1. Управління підприємством у бізнес-середовищі
ВКФПМФК 1. Управлінський контроль

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Енергозбереження та енергетичний контролінг
ВКФППК 1. Енергетичний моніторинг та оптимізація СЕП
ВКФППК 1. Організація впровадження проектів енергетичного менеджменту
 
ВКФППК 2. Енергетичний контроль та автоматизація управління енерговикористанням
ВКФППК 2. Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням
ВКФППК 2. САПР інтелектуальних енергосистем
 
ВКФППК 3. Енергоефективне теплозабезпеченя виробничих і житло-комунальних комплексів
ВКФППК 3. Електроенергозабезпечення виробничих і житлово-комунальних комплексів
ВКФППК 3. Енергозабезпечення від нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії
 
ВКФППК 4. Енергозбереження засобами електричного приводу
ВКФППК 4. Енергозберігаючі режими
ВКФППК 4. Енергозбереження в технологічних процесах і установках
 
ВКФППК 5. Автоматизація контролю і управління якістю електричної енергії
ВКФППК 5. Математичне і фізичне моделювання енергетичних процесів
ВКФППК 5. Ресурсно- і енергозбереження