141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

ВКЗПУК 1. Менеджмент персоналу
ВКЗПУК 1. Бізнес управління
ВКЗПУК 1. Теорія організації

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Управління фінансовою безпекою агробізнесу
ВКФПМФК 1. Транспортне діловодство
ВКФПМФК 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
ВКФПМФК 1. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
ВКФПМФК 1. Управління активами фондового ринку
ВКФПМФК 1. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 1. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 1. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 1. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 1. Управління технологічними процесами
ВКФПМФК 1. Сучасні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин в промислових умовах
ВКФПМФК 1. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 1. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 1. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 1. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 1. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 1. Діяльність психолога-реабілітолога в системі інклюзивної освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Автоматизовані системи керування технологічними процесами
ВКФППК 1. Проектування автоматизованих систем керування технологічними процесами с.г. виробництва
ВКФППК 1. Основи побудови автоматизованих систем
 
ВКФППК 2. Енергозбереження та енергетичний контролінг
ВКФППК 2. Енергозбереження та енергетичний менеджмент
ВКФППК 2. Електротехнології обробки сільськогосподарської продукції
 
ВКФППК 3. Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем в АПК
ВКФППК 3. Пристрої автоматики і телемеханіки систем електропостачання сільського господарства
ВКФППК 3. Світлотехнічні установки та системи
 
ВКФППК 4. Електротехнологічні методи обробки сільськогосподарської продукції
ВКФППК 4. Управління і захист електричних мереж
ВКФППК 4. Смарт-технології в біоенергетиці
 
ВКФППК 5. Автоматизація електроприводу сільськогосподарських машин і агрегатів
ВКФППК 5. Електропривод В АПК
ВКФППК 5. Електромеханізація в АПК