141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

Менеджмент персоналу
Бізнес управління
Теорія організації

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

Міжнародні стратегії економічного розвитку
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Соціальне страхування
Інноваційний менеджмент
Агробізнес: оцінка та розвиток
Управління фінансовою безпекою агробізнесу
Моделювання технологічних процесів
Транспортне діловодство
Управління проектами в енергетиці
Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
Зональні системи землеробства
Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
Планування зеленого будівництва
Менеджмент персоналу
Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
Сучасні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин в промислових умовах
Управління технологічними процесами

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Автоматизовані системи керування технологічними процесами
Проектування автоматизованих систем керування технологічнними процесами с.г. виробництва
Основи побудови автоматизованих систем
 
Енергозбереження та енергетичний контролінг
Енергозбереження та енергетичний менеджмент
Електротехнології обробки сільськогосподарської продукції
 
Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем в АПК
Пристрої автоматики і телемеханіки систем електропостачання сільського господарства
Світлотехнічні установки та системи
 
Електротехнологічні методи обробки сільськогосподарської продукції
Управління і захист електричних мереж
Смарт-технології в біоенергетиці
 
Автоматизація електроприводу сільськогосподарських машин і агрегатів
Електропривод в АПК
Електромеханізація в АПК