141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

ВКЗПУК 1. Менеджмент персоналу
ВКЗПУК 1. Бізнес управління
ВКЗПУК 1. Теорія організації

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Транспортне діловодство
ВКФПМФК 1. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 1. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 1. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 1. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 1. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 1. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 1. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 1. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 1. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 1. Діяльність психолога-реабілітолога в системі інклюзивної освіти
ВКФПМФК 1. Мехатронні системи
ВКФПМФК 1. Фінансове посередництво
ВКФПМФК 1. Управління розвитком компанії
ВКФПМФК 1. Управління підприємством у бізнес-середовищі
ВКФПМФК 1. Управлінський контроль

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Автоматизовані системи керування технологічними процесами
ВКФППК 1. Проектування автоматизованих систем керування технологічними процесами с.г. виробництва
ВКФППК 1. Автоматизація типових технологічних процесів
 
ВКФППК 2. Автоматизовані системи контролю і обліку енергоносіїв
ВКФППК 2. Системи обліку і контролю використання енергії
ВКФППК 2. Автоматизація контролю і управління якістю електроенергії
 
ВКФППК 3. Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем в АПК
ВКФППК 3. Пристрої автоматики і телемеханіки систем електропостачання сільського господарства
ВКФППК 3. Управління і захист електричних мереж
 
ВКФППК 4. Електротехнологічні методи обробки сільськогосподарської продукції
ВКФППК 4. Електротехнологічні установки та системи
ВКФППК 4. Енергоефективність процесів в електротехнологічних комплексах
 
ВКФППК 5. Автоматизація електроприводу в АПК
ВКФППК 5. Моделювання автоматизованого електроприводу
ВКФППК 5. Автоматизований електропривод типових промислових механізмів