076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

ВКЗПУК 1. Медіаграмотність
ВКЗПУК 1. Основи ораторського мистецтва
ВКЗПУК 1. Культура фахового мовлення

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Транспортне діловодство
ВКФПМФК 1. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 1. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 1. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 1. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 1. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 1. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 1. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 1. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 1. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 1. Діяльність психолога-реабілітолога в системі інклюзивної освіти
ВКФПМФК 1. Мехатронні системи
ВКФПМФК 1. Фінансове посередництво
ВКФПМФК 1. Управління розвитком компанії
ВКФПМФК 1. Управління підприємством у бізнес-середовищі
ВКФПМФК 1. Управлінський контроль

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Сталий розвиток та підприємництво
ВКФППК 1. Підприємництво і політика сталого розвитку
ВКФППК 1. Сталий розвиток підприємництва
 
ВКФППК 2. Діагностика підприємницької діяльності
ВКФППК 2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства
ВКФППК 2. Управління якістю і конкурентоспроможністю
 
ВКФППК 3. Оцінка ринку та конкурентного оточення
ВКФППК 3. Інноваційна ринкова політика підприємства
ВКФППК 3. Збутова політика підприємства
 
ВКФППК 4. Міжнародні стратегії економічного розвитку
ВКФППК 4. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації
ВКФППК 4. Міжнародні стратегії економічних трансформацій
 
ВКФППК 5. Управління проєктами
ВКФППК 5. Управління інноваційними проєктами
ВКФППК 5. Управління результативністю проєкту
 
ВКФППК 6. Підприємництво і бізнес-культура
ВКФППК 6. Бізнес-культура підприємницької діяльності
ВКФППК 6. Основи підприємництва і бізнес-культури