Науково-дослідний інститут круп’яних культур ім. О. Алексеївої активно працює із здобувачами вищої освіти.

До науково-дослідної роботи залучаються здобувачі вищої освіти, що дає змогу поліпшити знання з обраної спеціальності. В науково-дослідному інституті круп’яних культур ім. О. Алексеївої постійно проводиться робота з утримання, збереження та розвитку об'єкта національного надбання «Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mil», яка нараховує близько 1000 зразків селекційного та місцевого походження зібраного із майже всіх частин земної кулі. Таке широке представництво колекційного матеріалу дає змогу в повному обсязі оцінити генофонд цієї культури, виявити матеріал, що містить ознаки необхідні для всіх напрямків селекційного процесу. Науковцями  проведено визначення лабораторної схожості колекційних зразків гречки та підібрано сорти-еталони для проведення селекційних досліджень.

Підготував        Віталій БУРДИГА

 1_121  4_121  8_121