Відбулося планове засідання вченої ради 29 жовтня 2020 року

29 жовтня 2020 року в дистанційному режимі відбулося планове засідання вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету, в якому прийняли участь 57 членів ради із 61.

Вчена рада працювала згідно порядку денного:

  1. Профорієнтаційна робота – запорука успішного майбутнього Подільського державного аграрно-технічного університету (доп. проректор з навчальної роботи, професор Ясінецька Ірина Анатоліївна)
  2. Оцінка освітньо-наукової діяльності економічного факультету та шляхи її вдосконалення (доп. декан факультету, професор Місюк Микола Васильович)
  3. Про стан навчального і виховного процесів та перспективи розвитку ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ» (доп. директор коледжу Івасик Мирослава Володимирівна)

В різному вчена рада розглянула та затвердила у новій редакції: «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Подільського державного аграрно-технічного університету»; «Положення про академічну доброчесність у Подільському державному аграрно-технічному університеті»; «Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у Подільському державному аграрно-технічному університеті»; «Положення про комісію з етики та управління конфліктами у Подільському державному аграрно-технічному університеті».

Наступними питаннями вчена рада:

  • погодила рішення зборів трудових колективів ВСП університету про перейменування відповідно до наказу МОН України №1273 від 16.10.2020 року «Про перейменування Подільського державного аграрно-технічного університету»;
  • подала Проєкт Статуту ЗВО «Подільський державний університет» у новій редакції на погодження Конференції трудового колективу університету;
  • розглянула та затвердила зміни до «Положення про аспірантуру та докторантуру у Подільському державному аграрно-технічному університеті»;
  • затвердила теми дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання.

Також вчена рада направила на підвищення кваліфікації у формі дистанційного стажування в Університет Collegium Civitas (м. Варшава, Республіка Польща) на період з 09.11.2020 року по 18.12.2020 року наступних НПП університету: Бялківську О.А., Корженівську Н.Л., Волощук Ю.О., М'ялковського Р.О., Волощука В.Р., Коваль Н.В., Шевчук Ж.А., Дудчак Т.В., Корчака М.М., Вільчинську Д.В.

Вчена рада розглянула і рекомендувала до опублікування збірники тез доповідей: «Матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Історія Подільського державного аграрно-технічного університету у персоналіях» 25-26 червня 2020 року»; «Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» 2 жовтня 2020 року».

Секретар вченої ради,
кандидат с.-г. наук
О.Т. Кобернюк