Планове засідання вченої ради 26 травня 2021 року

26 травня 2021 року відбулося планове засідання вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету, в якому прийняли участь 53 члена ради із 59.

Засідання розпочалось з урочистостей. Ректор університету, професор Володимир Васильович Іванишин вручив:

 • дипломи доктора наук – Ткачу Олегу Васильовичу, Шелудченко Лесі Сергіївні, Гоголь Тетяні Василівні;
 • атестати професора – Рудику Володимиру Касяновичу, Цвігун Інні Анатоліївні, Лавруку Віталію Валерійовичу;
 • дипломи кандидата наук – Пукасу Віталію Леонідовичу, Токарчук Тетяні Сергіївні, Білянському Юрію Олександровичу;
 • атестати доцента – Нісходовській Олені Юріївні, Лайтер-Москалюк Світлані Василівні, Гуменюк Ірині Іллівні, Петрище Ользі Іванівні,  Зеленському Андрію Вікторовичу, Козаку Олександру Володимировичу,  Думанському Олександру Васильовичу, Чайковській Ользі Володимирівні,  Левицькій Вікторії Андріївні, Савіцькій Світлані Іванівні, Кобернюк Олені Тарасівні.

Перед тим, як розпочати свою роботу, члени вченої ради вшанували пам'ять колишнього члена вченої ради, ученого секретаря університету (2014-2019 рр.), радника ректора (2019-2021 рр.) Печенюка Василя Івановича хвилиною мовчання.

Далі вчена рада працювала згідно порядку денного:

 1. Про якість підготовки фахівців та розвиток матеріально-технічної бази в навчально-науковому інституті енергетики (доп. директор інституту Михайлова Людмила Миколаївна)
 2. Рівень професійної підготовки, стан організації та ефективність проходження практик студентами (доп. начальник відділу міжнародної та навчально-виробничої практики і працевлаштування Гоголь Інна Анатоліївна)
 3. Про готовність приймальної комісії університету до проведення вступної кампанії 2021 року (доп. відповідальний секретар приймальної комісії Семенов Олександр Михайлович)
 4. Присвоєння вчених звань

На підставі результатів таємного голосування вчена рада прийняла рішення про присвоєння:

 • вченого звання професора по кафедрі садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства Хоміній Вероніці Ярославівні;
 • вченого звання професора по кафедрі садово-паркового господарства, геодезії та землеустрою М'ялковському Руслану Олександровичу;
 • вченого звання доцента по кафедрі рослинництва і кормовиробництва Климишеній Ріті Іванівні;
 • вченого звання доцента по кафедрі агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін Городиській Олесі Петрівні;
 • вченого звання доцента по кафедрі екології, карантину і захисту рослин Козіній Тетяні Вікторівні;
 • вченого звання доцента по кафедрі агроінженерії і системотехніки Корчаку Миколі Миколайовичу.

Вчена рада також розглянула і затвердила нові та оновлені освітньо-професійні програми освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» за ліцензованими спеціальностями Подільського державного аграрно-технічного університету та оновлені освітньо-наукові програми за ліцензованими спеціальностями «Агрономія», «Економіка», «Менеджмент», «Ветеринарна медицина», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Професійна освіта» з підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії).

Також вчена рада рекомендувала кандидатів до участі у конкурсі за програмою Еразмус+ КА107 «Академічна мобільність для студентів та персоналу» у Політехнічний Університет в Картахені (Іспанія).

Наступними питаннями вчена рада розглянула та рекомендувала до опублікування збірники тез доповідей науково-практичних інтернет-конференцій; колективну монографію «Наука ХХІ ст.: виклики та перспективи» за загальною редакцією доктора економічних наук професора В.В. Іванишин ; монографію А.П. Печенюк  «Туристичний сільський розвиток»; ряд навчальних посібників.

Секретар вченої ради, доцент
Олена КОБЕРНЮК