Планове засідання вченої ради 25 березня 2021 року

25 березня 2021 року відбулося планове засідання вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету, в якому прийняли участь 49 членів ради із 59. Враховуючи карантинні обмеження, засідання проходило у дистанційному режимі з перервою на таємне голосування в очному форматі.

Вчена рада працювала згідно порядку денного:

 1. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Кіцманський фаховий коледж» за 2019-2020 н.р. (доп. директор коледжу Півторан Тетяна Олександрівна)
 2. Про результати роботи навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти та шляхи її поліпшення (доп. директор інституту Волощук Юлія Олександрівна)
 3. Про шляхи вдосконалення роботи аспірантури та докторантури (доп. завідувач аспірантури та докторантури Бялковська Оксана Антонівна)
 4. Присвоєння вчених звань

На підставі результатів таємного голосування вчена рада прийняла рішення про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі екології, карантину і захисту рослин Кобернюк Олені Тарасівні.

Вчена рада розглянула і затвердила:

 • «Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктор філософії в Подільському державному аграрно-технічному університеті»;
 • звіт кандидата ветеринарних наук, асистента кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Горюк Юлії Вікторівни про досягнуті наукові результати стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених за період з 01.10.2020 по 01.04.2021 року.

Вчена рада також розглянула і рекомендувала до опублікування:

 • матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-економічних відносин в суспільстві в умовах прояву фінансових ризиків»,  що проходила 19 березня 2021 року;
 • матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки – 2021»;
 • навчальний посібник «Хвороби рідкісних і зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги України». Автори: д.с.-г.н., професор Шевчук Валентина Костянтинівна та к.с.-г.н., доцент Вільчинська Людмила Аліківна.;
 • «Англо-український та українсько-англійський тлумачний словник-мінімум економічних термінів». Автори: к.філол.н., доцент Гуменюк Ірина Іллівна та к.пед.н., доцент Роляк Ангеліна Олексіївна.;
 • навчальний посібник «Фінансовий аналіз» кандидата економічних наук, доцента Гайбури Юлії Анатоліївни.

Секретар вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук
Олена Кобернюк