Підсумки дистанційного засідання вченої ради

17 червня 2020 року в дистанційному режимі відбулося планове засідання вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету, в якому прийняли участь 63 члена ради із 63.

Вчена рада працювала згідно порядку денного:

  1. Оцінка освітньо-наукової діяльності та перспективи розвитку навчально-наукового інституту енергетики (доп. директор інституту Михайлова Людмила Миколаївна)
  2. Про результати роботи та перспективи розвитку факультету агротехнологій і природокористування (доп. в.о. декана факультету Плахтій Данило Петрович)

В різному вчена рада розглянула питання та прийняла рішення:

  • Про ліквідацію відділу по роботі з територіально-відокремленими структурними підрозділами університету.
  • Про реорганізацію ботанічного саду. Вчена рада одноголосно прийняла рішення реорганізувати ботанічний сад університету в науково-навчальну лабораторію «Ботанічний сад».

Крім цього члени вченої ради також:

розглянули і затвердили «Положення центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку»;

розглянули і рекомендували до опублікування:

  • електронний збірник наукових праць молодих вчених і здобувачів вищої освіти науково-практичної інтернет-конференції «Перші кроки в аграрну науку» 29 травня 2020р.»;
  • збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Інформаційні технології, облік, аналіз і контроль в управлінні економічними процесами» 12 травня 2020р.»;

рекомендували до друку дві монографії та ряд навчальних посібників.

Також вчена рада розглянула і затвердила звіт про закордонне стажування завідувача кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту, кандидата технічних наук, доцента Ткача Олега Васильовича.

Секретар вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук
Олена Кобернюк