Новий досвід у нових реаліях

В умовах загальнодержавного карантину всі освітні заклади вимушені повністю перейти на дистанційне навчання. Незважаючи на те, що упродовж останніх років освітянська спільнота поступово долучалася до дистанційного навчання, лише умови сьогодення дали нам можливість сповна оцінити його переваги й активізувати роботу в цьому напрямку. Безумовно, з-поміж позитивних аспектів варто відзначити гнучкий графік навчання, доступність навчальних матеріалів, можливість продовжувати в часі засвоєння нового матеріалу, індивідуальний підхід, забезпечення діалогу та підтримки тощо.

Сучасний розвиток інформаційних технологій дозволяє використовувати різноманітні інструменти дистанційного навчання: віртуальні освітні середовища (Moodle, Google Classroom, iSpring, WebTutor, Teachbase, GetCourse та ін.), месенджери (Viber, Messenger, Telegram, WhatsApp та ін.), комунікаційні технології (Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet, Hangouts тощо), e-mail.

Найзручнішою для навчання в нашому університеті стала CMS Moodle, де розміщується навчальний матеріал дисциплін, зокрема тексти лекцій, завдання практичних і лабораторних занять, завдання самостійної та індивідуальної роботи. Хоча найчастіше для проведення лекцій та консультацій використовується комунікаційна технологія Skype, яка уможливлює «живе» спілкування зі студентами, пояснення складних для розуміння моментів, діалог.

Зокрема, заняття з навчальної дисципліни «Прикладна математика» за допомогою Skype проведене зі здобувачами вищої освіти 1-го СТН курсу спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Під час заняття було перевірено стан виконання студентами індивідуальних завдань.

Для студентів, у яких виникають труднощі з доступом до CMS Moodle (відсутність або нестабільність інтернет-зв'язку, технічних засобів для відеокомунікації; відсутність відповідного програмного забезпечення, недостатність навичок роботи з програмним забезпеченням в умовах дистанційної роботи тощо), налагоджено контакти за допомогою Viber, e-mail та в телефонному режимі.

Варто зауважити, що більшість студентів активно долучилася до дистанційного навчання, використовує запропоновані джерела, самостійно формує власну систему знань, підвищує рівень комп'ютерної грамотності, про що свідчать результати їхньої роботи.

Тому є переконання, що отриманий новий досвід буде корисним і надалі,  зокрема й тоді, коли ми повернемося до alma mater і зможемо знову насолодитися живим спілкуванням.

Завідувач кафедри математичних дисциплін,
інформатики і моделювання,
кандидат технічних наук, доцент
Андрій Громик