Результати науково-дослідної роботи ННІЕ

Науково-дослідна робота у навчально-науковому інституті енергетики успішно реалізовується високопрофесійними науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти. Вагомим результатом багаторічних досліджень став успішний захист дисертації на здобуття наукового ступення доктора сільськогосподарських наук завідувачем кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту Ткачом Олегом Васильовичом.

26 листопада 2020 року рішенням атестаційної колегії Думанському Олександру Васильовичу і Козаку Олександру Володимировичу присвоєно вчене звання доцента.

Завершена науково-дослідна робота по договору НДР № 5/2020. За результатами виконаної госпдоговірної роботи на тему: «Визначення оптимальних параметрів сонатрода в пристроях очистки підшипників» під керівництвом професора Михайлової Л.М. виконано дослідження науково-технічної продукції у відповідності з календарним планом за що перераховано кошти в сумі 50 000 грн.

Закінчено проведення робіт на базі електротехнічної лабораторії університету згідно договора № 7/2020 "Вимірювання параметрів електрообладнання та електромереж спрямованих на поліпшення безпеки праці в навчальних лабораторіях коледжу ПДАТУ". Проведено вимірювання параметрів опору ізоляції, вимірювання опору петля «фаза-нуль», параметрів захисного заземлення та перехідних контактів. За результатами роботи підготовлено технічний звіт та рекомендації. Керівником виконаної роботи Дубіком В.М. підписано акт прийому–передачі виконаних робіт, а замовником перераховано кошти в сумі 19 896,42 грн.

За науковими тематиками здобувачами вищої освіти у листопаді проведено ІІІ Регіональну студентську науково-практичну конференцію «Ефективне використання енергії: стан і перспективи» в роботі якої взяло участь близько 80 учасників із закладів вищої освіти України та Польщі.

Наукова та інноваційна діяльність колективу Навчально-наукового інституту енергетики спрямована на підвищення конкурентоспроможності наукових досліджень, їх впровадження у реальне виробництво і посилення міжнародної дослідницької складової.

Директор ННІЕ, професор Л.Михайлова
Заступник директора ННІЕ наукової та міжнародної діяльності, доцент О. Козак