Відбувся науково-практичний семінар «Авторське право в науковій діяльності. Ліцензії Creative Commons»

Серед найбільш вагомих змін, які чекали на людство в ХХІ ст., стала поява Інтернету та справжня революція в засобах масової інформації. Завдяки нечуваному розповсюдженню комп'ютерної техніки ми отримали доступ до величезного масиву інформації, що створює нові виклики для вчителів, юристів, викладачів, людей творчих професій тощо. Одним з них стало питання функціонування авторського права в умовах нового інформаційного середовища.

Для з'ясування деяких аспектів названої проблеми та вироблення порад щодо діяльності закладів вищої освіти та їх окремих підрозділів в сучасному інформаційному полі 9 грудня 2020 р., об 1100, у приміщенні читального залу сектору комплектування наукової бібліотеки ПДАТУ відбувся науково-практичний семінар «Авторське право в науковій діяльності. Ліцензії Creative Commons».

Розпочала засідання кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних та дисциплін Діана Кіріка, яка ознайомила присутніх з особливостями функціонування інституту авторського права в правовому полі України. Вона зупинилась, зокрема, на питаннях захисту авторського права, як працюють об'єкти інтелектуальної власності, що таке «товарний знак», як здійснюється передача прав на твір тощо.

Директор наукової бібліотеки ПДАТУ, кандидат історичних наук Артур Михайлик свій виступ присвятив діяльності ліцензій Creative Commons  щодо захисту авторських прав та їх використанню в українському законодавстві.

Тема авторського права викликала інтерес у присутніх викладачів та співробітників університету (саме на них було зорієнтовано захід), а також стала корисною для студентства, які також взяли участь в обговоренні порушених питань. Серед активних учасників дискусії – юрисконсульт ПДАТУ Дмитро Мальченко, завідувачка бібліотекою Коледжу ПДАТУ Марина Проніна, доцент кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін Валерій Нестеренко та інші.

Питання авторського права та наукової доброчесності висвітлено, також, на постійно діючому інформаційному стенді («сушці») у вестибюлі корпусу № 1. Бажаючі мають змогу ознайомитися з законами України, статтями, витягами з нормативних актів, іншими матеріалами щодо названої теми.

Вироблені учасниками науково-практичного семінару рекомендації складуть основу статті, надрукованої за матеріалами засідання.

Директор наукової бібліотеки ПДАТУ
Артур Михайлик.