Засідання робочої групи із проведення моніторингу освітньої програми «Облік і оподаткування»

17 лютого 2023 року відбулося засідання робочої групи з метою обговорення оновлених освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування».

В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів і магістрів обліку та оподаткування взяли участь головний державний інспектор відділу позапланових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області Ігор ЛІСОВИЙ, головний бухгалтер ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» Рубен ТОПОЛЯН, головний спеціаліст відділу ведення електронних реєстрів управління інформаційних систем та електронних реєстрів ГУ ПФУ в Хмельницькій області Тетяна МУЛА; директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, професор Микола МІСЮК, гарант освітньо-професійних програм професор Інна ЦВІГУН, члени проектної групи доцент Олександр БУРЛАКОВ та професор Наталія СЕМЕНИШЕНА, науково-педагогічні працівники кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу: Світлана СТЕНДЕР, Валентина БОРКОВСЬКА, Світла САВІЦЬКА, Інна БАЛЛА, здобувачі вищої освіти спеціальності «Облік та оподаткування» та випускники.

Присутні приділили особливу увагу формуванню та розвитку у здобувачів вищої освіти загальних і професійних (фахових) компетентностей з обліку та оподаткування, акцентуючи увагу на професійних здібностях, етиці та міжнародних стандартах в царині бухгалтерського обліку, які покликані вирішувати складні спеціалізовані завдання, практичні проблеми у процесі навчання та професійної діяльності з урахуванням змінного середовища й принципів сталого розвитку.

Стейкхолдерами були висловлені слушні міркування щодо вимог роботодавців до потенційних працівників-економістів, зазначено важливість як фундаментальних економічних дисциплін так і дисциплін практичного спрямування. Під час обговорення також звернули увагу на вибіркові навчальні дисципліни професійної підготовки, що надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.

Всі побажання враховано в формуванні освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування».

 

Завідувач кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу
доктор економічних наук Інна ЦВІГУН