Відбулося засідання робочої групи із проведення моніторингу освітніх програм «Менеджмент»

Якісна академічна підготовка здобувачів за спеціальністю 073 «Менеджмент» є сьогодні важливим та актуальним завданням системи вищої освіти, що обумовлене необхідністю забезпечення управлінськими висококваліфікованими фахівцями усіх сфер економічного, суспільного життя. Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного покращення освітніх послуг, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського освітнього простору, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства.

17 лютого 2023 року відповідно до чинного Положення про порядок розроблення, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» (нова редакція) від 03.12.2021 р. відбулося засідання робочої групи із проведення моніторингу освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності «Менеджмент» (Гарант програми, професор Чикуркова Алла Дмитрівна).

На зустрічі були обговорені результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо визначення рівня задоволеності якістю освітнього середовища, організацією освітнього процесу та політикою академічної доброчесності а також ухвалені рішення щодо покращення роботи кураторів і залучення здобувачів до відповідних заходів. На засіданні розглядалися пропозиції щодо якості освітніх програм, а також переглядалися та обговорювалися каталоги вибіркових дисциплін.

В обговоренні освітніх програм «Менеджмент» взяли участь такі стейкхолдери як Фурман Діана Григорівна, т.в.о. директора ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій», кандидат економічних наук; Бялковський Антон Костянтинович, директор ВТФ «Каскад» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області; Віннічук Віктор Володимирович, заступник начальника відділу кар'єрного консультування Кам'янець-Подільської філії Хмельницького ОЦЗ; Галицька Уляна Борисівна, креативний директор, менеджер ТОВ "Український кристал" м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Активну участь проявили здобувачі Марія Розпутняк, Ян Равський і Світлана Оганесян, а також випускники Ірина Яжук і Олександр Хоменко.

На завершення зустрічі члени робочої групи рекомендували до затвердження обговорені освітні програми для здобувачів вищої освіти 2023 року вступу.

Інформацію підготувала
завідувач кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування
Алла ЧИКУРКОВА