ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА «ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХНІ РОБОЧИХ ОРГАНІВ»

 

На черговому засіданні студентського гуртка «Графічне моделювання поверхні робочих органів» кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін інженерно-технічного факультету, яке відбулося 2 травня 2024 року розглядалася тема: «Лінійчасті поверхні».

Найбільш простими у застосуванні для землеробської механіки є лінійчасті поверхні. Основним завданням в сучасній рільничій механіці під час моделювання і проектування грунтодеформуючих поверхонь є – конструювання грунтодеформуючих поверхонь складної форми з використанням ПЕОМ та урахуванням при цьому повного комплексу тих із фізичних характеристик явища або процесу грунтообробітку, які є визначальними в даному випадку.

При обґрунтуванні раціональної форми робочих органів постановка питання щодо якісних та енергетичних показників їх роботи, доцільно розглядати в комплексному взаємозв’язку для досягнення загального ефекту їх функціонування при виробництві сільськогосподарських культур.

В інженерній практиці ефективний розв’язок такої задачі можливий за допомогою геометричного моделювання і математичних моделей, які є зручними для використання ПЕОМ.

Під час засідання члени наукового гуртка (здобувачі вищої освіти) спеціальності «Агроінженерія» ознайомилися з класифікацією лінійчастих поверхонь, методикою проектування і моделювання та прикладами їх використання в сучасних ґрунтообробних знаряддях і машинах, у тому числі провідних світових фірм з виробництва сільськогосподарської техніки – «Джон Дір», «Кейс», «HORCH». Гуртківці переконалися що для того, щоб розробляти нові методи та робочі органи, потрібно володіти існуючими методами проектування поверхонь, які вивчаються на курсі «Інженерна та комп’ютерна графіка».

 

Керівник наукового студентського гуртка «Графічне моделювання поверхні робочих органів» Бурдега В.Ю.