Відбулося засідання робочої групи із проведення моніторингу освітніх програм «Автомобільний транспорт»

14 лютого 2024 року відповідно до Положення про порядок розроблення, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» (нова редакція) від 03.12.2021 р. відбулося засідання робочої групи з проведення моніторингу освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (Гарант програми, доцент Віталій ПУКАС).

На зустрічі були обговорені результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо визначення рівня задоволеності якістю освітнього середовища, організацією освітнього процесу та політикою академічної доброчесності, а також ухвалені рішення щодо покращення роботи кураторів і залучення здобувачів до відповідних заходів. На засіданні розглядалися пропозиції щодо якості освітніх програм, а також переглядалися та обговорювалися каталоги вибіркових дисциплін.

В обговоренні освітньої програми «Автомобільний транспорт» взяли участь стейкхолдери - Надія КОСТИШИН, інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Промтехнтранс»; Олександр ПАСІЧНИК, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Тімтранс», а також здобувачі вищої освіти всіх освітніх рівнів та випускники спеціальності «Автомобільний транспорт».

По завершенні зустрічі члени робочої групи рекомендували до затвердження обговорену освітню програму для здобувачів вищої освіти 2024 року вступу. 

Інформацію підготував гарант освітньої програми,
доцент кафедри  тракторів, автомобілів та енергетичних засобів
Віталій ПУКАС