ПРИЙМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АСПІРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»

 

Відповідно до наказу ректора Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» № 114 «Про здійснення приймання дослідів (експериментальних моделей, наукових експериментів, спроб, наукових розвідок, досліджень тощо), 2 липня 2024 року на інженерно-технічному факультеті відбувся захід приймання результатів наукових досліджень аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта».

З вітальним словом до аспірантів та їх керівників звернулася проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, доктор економічних наук, професор Оксана БЯЛКОВСЬКА, яка відмітила, що підготовка кадрів вищої освіти в аспірантурі є пріоритетним напрямом наукової та освітньої політики Закладу вищої освіти «Подільський державний університет».

Завідувач науково-дослідної частини, кандидат економічних наук, доцент  Лариса ЗАГНІТКО відмітила важливість проведення заходу приймання результатів наукових досліджень аспірантів, який дає можливість здобувачам продемонструвати результати своїх напрацювань в плані наукових досліджень, обмінятися досвідом та почерпнути нової інформації від своїх колег по аспірантурі.

Гарант освітньо-наукової програми професор Віктор ДУГАНЕЦЬ відмітив, що основним завданням аспірантури є забезпечення підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів шляхом застосування елементів навчального та наукового процесу із врахуванням вимог сьогодення. Окрім того, забезпечення належного рівня фундаментальних та прикладних наукових досліджень аспірантів здійснюється шляхом їх планування, організації проведення та подальшого впровадження здобутих результатів як у виробництво, так і в освітній процес.

Підготовка здобувачів в аспірантурі за спеціальністю 015 «Професійна освіта» здійснюється під керівництвом наукових керівників: професора Віктора ДУГАНЦЯ, доцентів Лесі ЗБАРАВСЬКОЇ та Ольги ЧАЙКОВСЬКОЇ.

В свою чергу, здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 015 «Професійна освіта» Олександр ГРОМИК, Андрій СІКОРА, Денис ФЕРУК, Валентин ФІЛЕНКО, Сергій ПОЧИНОК та Олександр МИСІВ підготували змістовні доповіді та на високому рівні продемонстрували результати власних наукових досліджень.

Зі словами вдячності, моральної підтримки та налаштування на подальшу плідну працю на науковій ниві до аспірантів звернулася відповідальна з наукової та міжнародної діяльності інженерно-технічного факультету професор Леся ШЕЛУДЧЕНКО, яка відмітила актуальність тематик, над якими працюють здобувачі вищої освіти третього освітньо-наукового рівня, та значимість отриманих результатів досліджень.

 

Матеріали підготували: Віктор ДУГАНЕЦЬ та Леся ШЕЛУДЧЕНКО