Відбулась ІІІ міжнародна науково-практична онлайн конференція «Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика»

21 жовтня 2021 року відбулась ІІІ міжнародна науково-практична онлайн конференція «Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика», присвячена 30-річчю Незалежності України. Основним організатором та куратором конференції був Національний університет біоресурсів і природокористування України. Співорганізаторами виступили: Подільський державний аграрно-технічний університет (кафедра рослинництва, селекції та насінництва факультету агротехнологій та природокористування), Центральноукраїнський національний технічний університет, Західноукраїнськкий національний університет, Uniwersytet rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie (Poland), Vytautas Magnus University (Lithuania).

На конференції обговорювались питання сучасної аграрної науки, зокрема інноваційні технології вирощування с.-г. культур в умовах зміни клімату; акцентувалась увага на введені в сівозміни нішевих культур у розрізі регіонів; були розглянуті актуальні питання орагнічного рослинництва та ін.

Декан факультету
агротехнологій і природокористування
Коруняк О.П.