Проведення публічної презентації аспірантами наукових результатів дисертацій на факультеті агротехнологій і природокористування

Плідна робота науково-педагогічного колективу факультету агротехнологій і природокористування Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» забезпечила проведення чотирьох міжкафедральних семінарів з попереднього розгляду дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія. Варто відмітити, що усі здобувачі наукового ступеня «доктор філософії» є випускниками нашого Університету, які логічно завершили навчання за усіма рівнями вищої освіти.

РУДЬ Анатолій Васильович, аспірант Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» за темою: «Продуктивність тютюну залежно від біологічних та технологічних чинників в умовах Лісостепу західного», науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва, селекції та насінництва ХОМІНОЇ Вероніка Ярославівна.

ВІТРОВЧАК Лінда Андріївна, аспірант Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» за темою: «Оптимізація елементів технології вирощування чорнушки посівної (nigella sativa L.) в умовах Лісостепу західного», науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор БАХМАТ Микол Іванович.

ПОБЕРЕЖНА Людмила Вікторівна, аспірант Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» за темою: «Формування продуктивності нуту на зерно залежно від удобрення макро і мікроелементами в умовах Лісостепу Західного», науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор БАХМАТ Олег Миколайович.

КОЗИРСЬКИЙ Дмитро Володимирович, аспірант Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» за темою: «Обґрунтування окремих технологічних прийомів вирощування сортів сої, в умовах Лісостепу західного», науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор ЧИНЧИК Олександр Сергійович.

Зичимо міцного здоров’я, творчого розвитку, невичерпної енергії, наснаги для нових наукових досягнень та вдалого прилюдного захисту дисертацій.

Інформацію підготувала асистент

кафедри рослинництва, селекції та насінництва

Ірина ШЕЙКО