Міжкафедральний семінар факультету агротехнологій і природокористування з попереднього розгляду кандидатських дисертацій

19 лютого 2021 року відбувся міжкафедральний семінар факультету агротехнологій і природокористування з попереднього розгляду кандидатських дисертацій:

  • Мельник Марини Вікторівни (Вінницький Національний аграрний університет) на тему: «Формування насіннєвої продуктивності люцерни посівної залежно від використання стимуляторів росту і мікродобрив в умовах Лісостепу правобережного». Науковий керівник: Телекало Наталя Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Вінницький НАУ);
  • Федорук Інни Василівни (Кам'янець-Подільський фаховий коледж ПДАТУ) на тему: «Формування сортової продуктивності зерна сої залежно від інокуляції насіння та внесення мікродобрив в умовах Лісостепу західного». Науковий керівник: Бахмат Олег Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри екології, карантину і захисту рослин ПДАТУ.

На семінарі були присутні 17 науково-педагогічних працівників факультету агротехнологій і природокористування ПДАТУ.  Рецензенти висловили слушні зауваження і визначили низку завдань, які порадили врахувати дослідницям з метою поліпшення якості робіт.

В результаті обговорення було прийнято одностайне рішення врахувати зауваження і побажання рецензентів та рекомендувати обидві дисертаційні роботи до захисту у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Декан факультету
агротехнологій і природокористування
Коруняк О.П.